Alle gemeenten in Holland Rijnland willen het aantal dak- en thuislozen in kaart brengen. | Foto: Marieke Odekerkenn
Alle gemeenten in Holland Rijnland willen het aantal dak- en thuislozen in kaart brengen. | Foto: Marieke Odekerkenn

Nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Algemeen

Op 11 april doet de regio Holland Rijnland mee aan de landelijke ETHOS telling dak- en thuisloosheid. In totaal gaat het in 2024 om 55 gemeenten uit zes regio’s onder leiding van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Binnen Holland Rijnland tellen meer dan 60 organisaties mee. Doel is om samen inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Zo kunnen onze gemeenten nog beter goede ondersteuning bieden in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Bij de ETHOS telling betekent dakloosheid een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak niet in cijfers worden meegenomen, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds.Vorig jaar is in Nederland voor het eerst zo geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we in 2023 dat ruim veertig procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen een vrouw. 

Beeld

Bovendien woont de grootste groep niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Ze wonen bij vrienden, familie, in een auto, garage of in een stacaravan. Heel anders dus dan het standaard beeld dat mensen hebben. Met deze resultaten konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan. Reny Wietsma, Wethouder van de Gemeente Teylingen: ‘Iedereen verdient een plek om zich thuis te voelen. Om daar te komen moeten we een completer beeld hebben van de hele groep dak- en thuisloze mensen. Met de ETHOS telling maken we hiermee een goed begin. Het gaat ons helpen om op de juiste plek de juiste soort hulp aan te bieden voor elke groep.’

Point-in-time telling

‘De ETHOS-telling is een zogenoemde point-in-time-meting, iedereen telt op één moment. Op 11 april zetten meer dan zestig organisaties in Holland Rijnland op een rij welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn of snel worden. Bijvoorbeeld afdelingen van de gemeenten, politie, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, woningcorporaties, thuiszorg en maatschappelijk werk. Omdat zoveel organisaties mee tellen krijgen we een veel completer beeld van de echte hoeveelheid mensen die hulp nodig hebben.’

Landelijk beeld

De landelijke resultaten van de tweede ETHOS-telling worden op 9 oktober gepresenteerd aan alle deelnemende gemeenten en telorganisaties. Dat is één dag voor Wereld daklozendag.

Uit de krant