Logo dehillegommer.nl

Contact

 

Advertenties: 
Contactgegevens Binnendienst

 

 

Afbeelding

• Hennie Olthof

T 071 4091637 

 

advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. deHillegommer

Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

 

Hoofdredactie:

AfbeeldingTeuntje van Delft
M 06 12 74 64 78

t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 

 


Redactie: 

Afbeelding

Caroline Spaans
M 06 30 79 12 60


redactie@dehillegommer.nl

 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 10.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

 

 

Oplage 21.000


deHillegommer
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a 
Postbus 3066 
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

 

 

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. Het LisserNIeuws/deHillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Hillegom, Lisse en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het gemeentehuis, de bibliotheek en Primera. In Hillegom bij: het gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.