Het Noordzeekanaal is de scheiding tussen het water van de Bollenstreek en Kennemerland. | Foto: Frits Homan
Het Noordzeekanaal is de scheiding tussen het water van de Bollenstreek en Kennemerland. | Foto: Frits Homan

Zorgen over oppervlaktewater

Algemeen

De afgelopen tijd zijn er berichten verschenen over het oppervlaktewater in Noord-Holland dat ernstig is vervuild met chemische stoffen. Het College van de gemeente Teylingen heeft, na vragen hierover, toegezegd een onderzoek in te laten stellen naar schadelijke stoffen in de Bollenstreek’. Een verontruste Dick van Egmond (GL) stelde tijdens de Raadscommissievergadering van donderdag 11 april de vraag aan wethouder Maarten Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom) of deze toezegging ook bekend is bij het college.

Door Frits Homan

Volgens van Egmond wil de gemeente Teylingen dit onderzoek in eerste instantie laten doen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. ‘Maar mochten zij dit niet willen, dan zou de gemeente Teylingen dit zelf kunnen laten doen’, aldus van Egmond. Naast dat de fractievoorzitter van GroenLinks van de wethouder wilde weten of het College van Hillegom kennis had genomen van de plannen van de gemeente Teylingen, vroeg hij de wethouder ook of het college van B&W Hillegom van plan is om met het college van B&W Teylingen samen op te trekken. Van Egmond verder: ‘En hopelijk ook met de andere gemeenten in de Bollenstreek’.

Dinoterb

Volgens wethouder Dijkshoorn ging het in het nieuws vooral over het middel Dinoterb. ‘Daar komt ook de meeste discussie vandaan, omdat het middel is gevonden in Noord Kennemerland’. De wethouder liet weten dat het middel al vanaf 1998 is verboden. Het Hoogheemraadschap is daarom, volgens Dijkshoorn, terughoudend om het onderzoek te doen, omdat ‘er eigenlijk na metingen geen hoge concentraties zijn gevonden’. Het is daarom dat het middel van de lijst van 200 schadelijke stoffen, die in heel Rijnland periodiek worden gemeten, is afgehaald. Dijkshoorn: ‘Op ons aandringen wil het Hoogheemraadschap dit nog eens overwegen, maar men geeft als argument aan dat er geen verbinding is tussen de wateren in Noord Kennemerland en Rijnland, omdat het Noordzeekanaal hier tussen ligt.’

Uit de krant