De Kindergemeenteraad ging stevig in debat welke organisaties uit hun budget tegemoet te komen. | Foto: Frits Homan
De Kindergemeenteraad ging stevig in debat welke organisaties uit hun budget tegemoet te komen. | Foto: Frits Homan

Kindergemeenteraad in debat

Algemeen

‘Je proeft nu hoe het in de Gemeenteraad en in de democratie aan toe gaat. Het is natuurlijk maar een klein stukje wat je ervan ziet, maar het is wel heel belangrijk.’ Burgemeester Arie van Erk bedankte de Kindergemeenteraad voor haar inbreng en debat tijdens de Kindergemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 april. De Kinderraad boog zich over acht voorstellen die door verschillende organisaties waren ingediend.

Door Frits Homan

De Kinderraad bestond in deze vergadering uit de partijen ‘Partij de Fontein’, ‘Voor Onze Samenleving’ (VOS), ‘Hillegom Groeit Mee’ (HGM) en ‘Kinderpartij Hillegom’ (KPH). De partijen vertegenwoordigden de scholen ‘IKC Vossepark’, ‘De Fontein’ en de ‘Daltonschool’. De Raad diende een besluit te nemen hoe het beschikbaar gestelde budget van €2000 over de voorstellen zou worden verdeeld.

Verschillende onderwerpen

Geen eenvoudige taak. De acht ingediende voorstellen verschilden enorm van elkaar, zowel wat betrof het onderwerp als vooral het aangevraagde budget. Waar Speeltuinvereniging Kindervreugd een bedrag van €307,99 vroeg voor aanschaf van een aantal losse speelvoorzieningen en Speeltuinvereniging Weerestein €350 voor drie wegwijzers naar hun speeltuin, vroeg EHBO Hillegom een bedrag van €2000 voor cursussen op scholen, scouting Hyllenkern €1999 voor een schaduwtent en de ‘Stichting ik help, u ook’ €1000 voor aanschaf van voedsel voor de Voedselkast. 

Iedere partij kreeg in de eerste ronde de kans om zich uit te spreken over elk ingediend voorstel, waarbij Burgemeester van Erk de Raad op het hart drukte: ‘Luister vooral goed naar wat anderen te vertellen hebben. Je kunt wel een mening hebben en je hoofd hier helemaal van vol hebben, maar het is altijd ook heel belangrijk om te luisteren over wat anderen nu voor ideeën en voorstellen hebben, want soms denk je, daar heb ik helemaal niet aan gedacht’. 

De burgemeester legde uit dat na de eerste termijn een tweede zou volgen, waarin de kinderraadsleden elkaar mochten bevragen over ingenomen standpunten en meningen.

Uit de krant