Duidelijkheid erfpacht in Elsbroek na 2036 | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Een deel van de wijk Elsbroek . | Foto: Google Maps.
Een deel van de wijk Elsbroek . | Foto: Google Maps. (Foto: )

Duidelijkheid erfpacht in Elsbroek na 2036

  Politiek

In de raadsvergadering van 23 januari dit jaar heeft de Hillegomse gemeenteraad ingestemd met de “Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek”. Bij de bespreking van dat voorstel heeft de gemeenteraad verzocht om aanvullend beleid te maken voor de voortzetting van de erfpachtcontracten na 2036. Het (concept) aanvullend beleid is besproken tijdens de informatieavond op 11 maart. Daarna is het aanvullend beleid neergelegd in de “Kadernotitie erfpacht Elsbroek na 2036”.

Door Jos Draijer

Wethouder Anne de Jong (BBH) legt deze Kadernotitie nu voor aan de gemeenteraad voor in de (digitale) vergadering van de Raadscommissie van 9 april a.s. met het verzoek deze Kadernotitie definitief vast te stellen. De huidige erfpachtregeling, voor woonpercelen in de wijk Elsbroek, wordt na afloop van de termijn in 2036, omgezet in een regeling op basis van eeuwigdurende erfpacht.

De bewoners in de wijk Elsbroek op erfpachtgrond worden per brief geïnformeerd over de uitgangspunten van een regeling na 2036 op basis van de Kadernotitie. Eerder was al door de gemeenteraad besloten per 1 januari 2014 de waardebepalingssystematiek van erfpachtgronden in de wijk Elsbroek in werking te laten treden. De Kortingsregeling voor de afkoop van erfpacht Elsbroek is al vastgesteld door de gemeenteraad op 23 januari 2020.

Beoogd effect

Het beoogd effect is duidelijkheid creëren. In de eerste plaats voor de resterende erfpachters die met nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken krijgen.

Daarnaast gaat het ook om duidelijkheid in de richting van banken en financiers ter bevordering van de financierbaarheid en verkoopbaarheid van de woningen op erfpachtgrond. Ook geeft het kader de gemeente houvast op het moment dat een nieuwe erfpachtafspraak gemaakt moet worden. Wanneer de gemeenteraad instemt met het raadsvoorstel van wethouder Anne de Jong komt er eindelijk een einde aan een lang slepende kwestie.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>