Bloeiend Hillegom en GroenLinks wijzen zienswijze Middenvariant Duinpolderweg af | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Foto: archief
duinpolderweg

Bloeiend Hillegom en GroenLinks wijzen zienswijze Middenvariant Duinpolderweg af

  Ingezonden

 "De coalitiepartijen hebben op 15 februari ingestemd met het voorstel van het college om een voorkeur uit te spreken voor de zogenoemde Middenvariant van de Duinpolderweg.

De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks konden niet instemmen met het voorstel en hebben inmiddels een eigen zienswijze ingediend waarin geen voorkeursvariant is aangewezen.

De twee partijen vinden dat nut en noodzaak van een regionale wegverbinding niet is aangetoond. Tevens zien Bloeiend Hillegom en GroenLinks bezwaren in het aantasten van de Vosse-, Weerlaner- en Oosteinderpolder.

Een groot bezwaar hebben de partijen bij de totstandkoming van het provinciale besluit dat in hun ogen een ondemocratisch en ondoorzichtig proces is geweest, waarbij er voornamelijk naar draagvlak is gezocht bij het bedrijfsleven. Bloeiend Hillegom en GroenLinks zijn van mening dat diverse maatregelen in de regio, zoals bij Lisserbroek, Zwaanshoek en de HOV-busverbinding Noordwijk-Schiphol, beter in fases kunnen worden uitgevoerd.

Tevens zien de partijen graag de ontwikkeling van een totaalvisie voor de mobiliteit in de regio met speciale aandacht voor meer duurzame vormen van openbaar vervoer in plaats van asfalt.

De beide partijen zullen blijven bepleiten dat zowel de Zuid- als Middenvariant niet nodig zijn om de verkeersknelpunten op te lossen, maar lokale oplossingen voldoende zullen zijn.

Met het oog op het bezoek van de Statenleden aan Hillegom en de Statencommissie Zuid-Holland van 4 april willen wij graag het gesprek aangaan met gelijkgestemde organisaties.

De partijen hopen op korte termijn een bijeenkomst ter voorbereiding te kunnen organiseren.

Tevens willen de partijen de omliggende gemeenten uitnodigen deze plekken, het kruispunt van de N207 en Elsbroekerbrug persoonlijk te komen bezien."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>