Logo dehillegommer.nl
Kort nieuws

Doekjes? Niet in het riool!

  Ingezonden

Afval in het riool kan leiden tot verstopping en zelfs overstroming. Grote boosdoeners zijn vochtige doekjes en vochtig toiletpapier die door het toilet worden gespoeld. Samen met gemeenten wil het hoogheemraadschap van Rijnland burgers bewust maken van een goed rioolgebruik en hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Het riool bevat vuil water van huishoudens, bedrijven en vaak ook regenwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties maken er schoon water van en lozen dat vervolgens op het oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie en geld. Hoe meer vervuiling - met zaken die niet thuishoren in het riool - des te hoger de milieubelasting en de kosten. Door verstopte buizen en vastgelopen rioolpompen kunnen overstromingen ontstaan en afvalwater kan de natuur in stromen. In extreme situaties kan dit zelfs gevaar voor de gezondheid opleveren.

Hoewel de naam anders doet vermoeden draagt ook 'vochtig toiletpapier voor kinderen' bij aan de (verstoppings)problemen. Hoewel op de verpakking staat dat het probleemloos door het toilet kan, is de samenstelling zodanig dat dit tot grote verstoppingsproblemen kan leiden. De weg naar de afvalwaterzuivering is vaak te kort voor het doekje om af te breken. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten, vragen de burgers om deze doekjes in de afvalbak te gooien en niet door te spoelen. Meer informatie: www.nietinhetriool.nl.

Meer berichten