Logo dehillegommer.nl

75 keer 'Hangkouserieën' in 25 jaar!

  Historie

Stichting Vrienden van Oud Hillegom wordt gesteund in haar werk door 1.100 donateurs. Daar zijn we erg trots op, want deze achterban stelt ons in staat om onze 57 vrijwilligers in te zetten voor historisch Hillegom. Het betekent ook dat (naast de losse verkoop) ons donateurstijdschrift 'Hangkouserieën' in 1.100 brievenbussen belandt.

Zoals we 'Hangkouserieën' nu kennen, A4-formaat en volledig in kleur, was het niet altijd. De eerste 61 afleveringen waren half zo groot, A5-formaat en in zwartwit. En voordat de Vrienden voldoenden inkomsten hadden uit donaties om een tijdschrift te maken, werden getypte en gekopieerde nieuwsbrieven gemaakt om donateurs over de stichting te informeren.

Wanneer een jubileum zich aandient, kijk je achterom om te zien wat er allemaal in de afgelopen tijd is gebeurd en zet je dat af tegen vandaag. Voor de redactie betekende dat, ruim 70 'Hangkouserieën' doorbladeren. Welke strijd is er zoal geleverd op cultuurhistorisch gebied? En zijn er nog steeds slagen te leveren? We denken even terug aan het hek rondom de Wilhelminaboom aan de Houttuin en het verzetsmonumentje, nu in de Hoftuin. Maar ook aan de herinrichtingen van ons dorpscentrum en aan de bedreiging van de Duinpolderweg. De inspanning van de Vrienden is nog steeds nodig.

Ook zagen we met onze blik van nu, hoe sommige van onze mooie artikelen uit het verleden er eigenlijk bekaaid af kwamen in zwartwit-druk en weinig publicatieruimte. Tijd voor een herkansing, vond de redactie. We wilden graag 15 artikelen uit het rijke zwartwit-verleden van 'Hangkouserieën' opnieuw presenteren in de huidige mooie opmaak en in fullcolour. Dat past natuurlijk nooit in de huidige 32 pagina's, dus we vroegen – en kregen – toestemming van het bestuur om het jubileumnummer dubbeldik te maken. De 64 pagina's passen nog maar net tussen de nietjes en de kleuren springen er bijna uit. Het was een flinke klus, want al deze artikelen moesten opnieuw worden vormgegeven en zo nodig voorzien van rectificaties of actuele commentaren. Maar we zijn er enorm trots op.

Een plezier om te lezen

Bijvoorbeeld 'De bloemenillustraties van schilder Henricus Rol voor Stassen Hillegom' uit 2012, en 'Bollenpost uit Hillegom' uit 2003 zijn in hun nieuwe jasje een plezier om (opnieuw) te lezen.

De constante factor in 25 jaar 'Hangkouserieën' is de eindredactie; al 75 nummers is Marca de drijvende kracht en kwaliteitsbewaker van ons mooie tijdschrift. Zij is net zoals al die andere 56, één van onze vrijwilligers en voor al haar inspanningen voor 'de club' ontving zij dan ook terecht vorig jaar op voordracht van onze stichting, een koninklijke onderscheiding. Wij hopen samen met haar nog veel mooie afleveringen van 'Hangkouserieën' te maken en zijn erg benieuwd wat onze donateurs van het jubileumnummer vinden! Vanaf woensdag 28 februari worden de tijdschriften in Hillegom thuisbezorgd, en daarbuiten met de post verstuurd. Veel leesplezier gewenst!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Meer berichten