Logo dehillegommer.nl
De gevel van Hoofdstraat 180 heeft een gevelsteen én een uithangbord. | Foto: Google Maps
De gevel van Hoofdstraat 180 heeft een gevelsteen én een uithangbord. | Foto: Google Maps

Foto's taggen en gebouwen markeren in Hillegom

  Historie

Wie regelmatig op sociale media of in archieven foto's bekijkt, weet dat foto's getagd kunnen worden. Dat betekent dat er een markering kan worden aangebracht die informatie geeft over die foto: wat het onderwerp is van de afbeelding, de locatie van het onderwerp of wanneer de foto is gemaakt. Een soort etiket, of uithangbordje. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om foto's te zoeken. Door het invoeren van een plaatsnaam of een persoonsnaam, kan de foto gevonden worden in een grote digitale stapel.

Gebouwen zijn door de eeuwen heen ook voorzien van tags, in de vorm van gevelstenen en uithangtekens. In vroeger dagen zorgden winkeliers en ambachtslieden door middel van een uithangbord of gevelsteen voor aandacht van het publiek. Dat was nodig omdat de adressering in de achterliggende eeuwen niet altijd even duidelijk was geregeld – overal werden andere methodes gehanteerd om adressen te onderscheiden. Zo was Hillegom in de negentiende eeuw verdeeld in twee wijken, wijk A ten oosten van de Hoofdstraat en wijk B ten westen van de Hoofdstraat. Daarbinnen werden huizen dan genummerd. Als je die methode niet kent, is het ook moeilijk zoeken.

Tegenwoordig vinden we gevelstenen, uithangborden, gedenkstenen, huisnamen en "eerste stenen" vooral nog in de oudere wijken van Hillegom. Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft zo'n twintig jaar geleden een inventarisatie gemaakt van de toen nog in het dorp te vinden markeringstekens zoals hier genoemd. Arie den Hoed is samen met Bert Kunne en Henk van Aalst op pad geweest om alle gegevens vast te leggen. Tussen 1996 en 1999 liep er een serie in De Hillegommer die daarover vertelde. In 2000 hebben de Vrienden deze dagenlange wandeling in een boekje uitgegeven, genaamd "Hillegomse gevelstenen en uithangtekens". Het boekje is intussen uitverkocht, maar kan nog wel worden ingezien tijdens een bezoek aan de Vrienden in het Maartenshuis.

De Vrienden van Oud Hillegom zijn ook bezig met het taggen van foto's. In ons digitale archief bevinden zich namelijk heel veel foto's, onder andere van straatgezichten. Vrijwilligers binnen de projectgroep "Digitalisering Archief" zullen alle foto's in het archief gaan onderbrengen in een database. En om de foto's uiteindelijk weer vindbaar te maken, zullen ze voorzien moeten worden van "etiketjes" die vertellen over de informatie die op de foto staat. Dat is een enorme klus, waarbij we wel wat hulp kunnen gebruiken. Bent u bekend met de straten van Hillegom in voorbije jaren? Dan is dit misschien een leuke bezigheid voor u. Onze vrijwilligers van de projectgroep informeren u er graag over. Voor meer informatie kunt u ons een email sturen of een bezoekje brengen in het Maartenshuis. Iedere dinsdagavond zijn we geopend voor bezoek.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Meer berichten