Afbeelding
Foto: pr

Parken verkwanselen aan buitenrecreatie?

Column Notenkraker

Hillegom heeft de afgelopen jaren enorme bedragen geïnvesteerd vergroening van de wijken om de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Dit, omdat het een speerpunt was en nog steeds is in de Omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom’. Hierdoor liggen de parken in Hillegom er prachtig bij, zijn onderdeel van de stedenbouwkundige kwaliteit van elke wijk.  

Maar pas op inwoners (en hondenbezitters) van Hillegom, want het risico bestaat dat de oogstrelende en rustgevende groene parken worden vol gestouwd met speel- en sporttoestellen. Speelplaatsen worden waar iedereen moet kunnen bewegen, sporten en spelen, zelfs fietsen. Alles onder de naam ‘buitenrecreatie voor jong en oud, met en zonder beperking’. 

Ook moeten al die speelplaatsen nog eens met elkaar verbonden worden om zo een ‘ren je rot parcours’ door Hillegom aan te leggen. Hoe en waarom is onduidelijk. De oude Sport- en Beweegnota van ex wethouder van Trigt is verlopen, en daar is geen nieuw beleid voor in de plaats gekomen. Met als gevolg dat burgerinitiatieven van een paar ‘Bikkels’(zo noemen ze zich) die een fitnesparcours door heel Hillegom willen, en een tienermeisje die een actie begon voor een pump track fietsbaan, wel heel erg veel aandacht kreeg van de gemeenteraadsleden bij de behandeling van Begroting 2023 vorige week. Zonder enige kennis over de werkelijke behoefte en een financiële onderbouwing leken ze deze initiatieven meteen te willen omarmen. Ondanks dat het ophalen van 750 handtekeningen niet betekent dat er voldoende draagvlak is voor een pump track fietsbaan. Zeker als de consequenties voor de leefomgeving in de wijk duidelijk worden. 

Toen duidelijk bleek dat de gemeenteraad niet echt wist waar ze het over had, greep bezorgde wethouder Maarten Dijkshoorn terecht in en zegde toe op korte termijn eerst maar eens een informatiebijeenkomst te beleggen om uit te leggen hoe een ander in elkaar steekt en wat er allemaal bij komt kijken om de burgerinitiatieven te honoreren. Een pijnlijk moment voor de gemeenteraad die door wethouder Dijkshoorn weer met beide benen op de grond werd gezet.

Hype

Natuurlijk, vooral de jeugd moet minder achter het beeldscherm zitten en meer bewegen. Dat geldt ook voor ouderen. Dat is nodig om gezond en vitaal te worden en te blijven. Maar het is zeer de vraag, of dergelijke opportunistische onduidelijke en ongeorganiseerde manier van sporten en bewegen bijdraagt aan gezondheid en vitaliteit van jong en oud. Nog afgezien van risico’s en aansprakelijkheden voor de gemeente. Er is in Hillegom is een zeer breed aanbod van georganiseerde sportbeoefening door verenigingen en fitnesscholen voor jong en oud en een prachtig Sportpark de Zanderij. Leid de behoefte aan sport en bewegen daar naar toe. Veel sportverenigingen hebben het op dit moment om allerlei redenen zeer moeilijk waardoor veel leden (moeten) afhaken. 

De gemeente zou zich eerst maar eens moeten afvragen hoe ze die verenigingen beter kunnen ondersteunen in plaats van zich te verbinden aan onduidelijke, ongeorganiseerde sportieve activiteiten. Want die initiatieven zijn onvoorspelbaar, willekeurig: zo is er een hype, en zo waait die weer over. Investeer daarom meer in georganiseerde sport en (buiten)recreatie voor jong en oud. Gebruik bestaande accommodaties. Maar, hou op met het verkwanselen van onze parken!

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail naar: redactie@dehillegommer.nl.

Uit de krant