Jos Draijer
Jos Draijer Foto: pr

Collegevorming Lisse en Hillegom

Column Notenkraker

Lisse heeft eind juni een nieuw college van B&W op basis van een raadsakkoord. Hillegom had eind april al een nieuw college van B&W op basis van een coalitieakkoord. Zijn er verschillen en overeenkomsten?

Lisse koos ervoor in gezamenlijk overleg, onder leiding van de grootste partij Nieuw Lisse, met alle partijen te streven naar een raadsakkoord, een samenwerkingsagenda voor onderwerpen waarover alle partijen het eens zijn en tevens een opdracht is aan het nieuwe college om hiermee aan de slag te gaan. Daar hoeft in de raad dus niet veel meer over gesproken te worden, waardoor tijd wordt vrijgemaakt voor het meer betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij de beleidsvorming. Daarnaast is er een ontwikkelagenda voor onderwerpen waarover partijen het (nog) niet eens zijn. Het nieuwe college moet zich daarover een beeld vormen, oordelen en besluiten en dit vervolgens aan de gemeenteraad voorleggen.
Daarna is het samenstellen van het nieuwe college begonnen, begeleid door een externe formateur, met als resultaat een college van drie wethouders: Nieuw Lisse, CDA en VVD. Het raadsakkoord is weliswaar door alle partijen ondertekend, maar opmerkelijk is wel dat bij de benoeming van de nieuwe VVD-wethouder zij zes tegenstemmen en een blanco stem te verwerken kreeg en dus niet unaniem gekozen werd. Beide andere wethouders wel. Een scheurtje in het raadsakkoord?

In Hillegom koos de grootste partij BBH ervoor eerst verkennende een-op-eengesprekken met alle partijen te voeren. Op basis daarvan nodigde de BBH de door hen beoogde coalitiepartijen CDA en Bloeiend Hillegom meteen uit voor het opstellen van een traditioneel coalitieakkoord dat eerst aan de coalitiepartijen en daarna aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd om de raad volop de gelegenheid te geven inbreng te leveren over welk onderwerp en in welke vorm dan ook. Door de coalitiepartijen werden op voorgestelde wijzigingen of aanvullingen toezeggingen gedaan of in welwillende overweging genomen. Dat leidde ertoe dat het coalitieakkoord inclusief de benoeming van vier wethouders unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. 

Qua inhoudelijke speerpunten is het meest in het oog springende verschil tussen Lisse en Hillegom dat Lisse voor de krachtsinspanning staat om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen in de komende bestuursperiode. Hillegom heeft daar geen last van, mede door de riante algemene reserve. Overeenkomsten tussen Lisse en Hillegom qua inhoudelijke speerpunten zijn er volop. Zoals bouwen en wonen, mobiliteit, lokale en regionale energietransitie, klimaatadaptatie, arbeidsmigranten de maatschappelijke agenda. Gemeenten hebben namelijk veel met dezelfde overwegend regionale uitdagingen te maken, dus ook Lisse en Hillegom. Desondanks spreken beide gemeenten, aangevoerd door lokale partijen, expliciet uit de komende bestuursperiode 2022 – 2026 zelfstandig te willen blijven, maar erkennen de noodzaak van regionale samenwerking. 

Raadsakkoord en coalitieakkoord. Wat heeft beter gewekt? Moeilijk te zeggen, dat zal moeten blijken. In Hillegom is met unanimiteit het coalitieakkoord aangenomen en alle wethouders benoemd. In Lisse is een wethouder in de beslissende raadsvergadering ‘pootje gehaakt’ en struikelend overeind gebleven. De winnende PvdA-GroenLinksfractie viel buiten de boot en vindt dat zo onvoldoende recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. Een unaniem raadsakkoord is kennelijk nog geen garantie voor een unaniem vertrouwen...


Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail naar: redactie@dehillegommer.nl.

Uit de krant