Logo dehillegommer.nl
Foto: pr
Notenkraker

Kiezen: vertrouwen in de politiek

  Column

Volgende week gaan we onze volksvertegenwoordigers voor de Tweede Kamer kiezen. Vanwege Corona kunnen 70 plussers deze keer ook per brief stemmen. Dat is nieuw, dus let op. Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt! Dus, doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart op de post, of lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Waar de afgiftepunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Maar 70 plussers kunnen natuurlijk ook, zoals gewoonlijk, stemmen in een stemlokaal. Maar doe dan vooraf wel even de gezondheidscheck zoals uitgelegd op kaart die u met de stempapieren heeft ontvangen. Zodat u weet of het wel of niet verstandig is om in het stemlokaal te gaan stemmen. Zo ja, houdt u zich dan aan de coronaregels. Wanneer u zich niet zeker voelt kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Hoe dat gaat staat op dezelfde kaart netjes uitgelegd.

Het is zeker niet mijn bedoeling u te betuttelen, maar ik herhaal alleen maar nog een keer hoe er gestemd kan worden. Want met de nieuwigheidjes in de procedure weet je het maar nooit. Voor je het weet gaat uw stem onnodig verloren. Dat ik daarin niet alleen sta blijkt wel uit het feit dat de Seniorenbond KBO-PCOB een brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gestuurd waarin ze aandacht vraagt voor verschillende onduidelijkheden zoals de adressen van stemlokalen en afgiftepunten voor stembrieven. Het wordt onnodig ingewikkeld gevonden waardoor 70 plussers dreigen af te haken. ‘Gedoe die de stemming verpest’, kopte een landelijk dagblad. Waar hebben we dat eerder gezien? Juist, in de Verenigde Staten. Daar moet je toch niet aan denken?

Terug naar mijn eigen briefstembiljet, ik ben tenslotte ook 70 plusser. Bij het openvouwen viel mij meteen op dat mijn armen bijna te kort zijn om het gevouwen stembiljet helemaal te kunnen uitvouwen: een vel van een meter breed bij een halve meter hoog, met 35 partijen en 1003 kandidaten voor 150 stoeltjes. Volgens mij is elk stemhokje daar te smal voor. Dus krijg je de neiging de linkerkant, waar merkwaardig genoeg de rechtse partijen te vinden zijn, dan maar niet uit te vouwen. En bij de rechterkant, waar de nieuwe kansloze splinterpartijen te vinden zijn, hetzelfde te doen. En dan je keuze te maken.

Maar de politieke aardverschuiving die deze methode te weeg brengt in de Tweede Kamer is niet te overzien, bedacht ik mij al gauw. Die wens ik Nederland ook niet toe. Dan toch maar thuis het stembiljet helemaal uitvouwen tot een tafellaken zodat alle partijlijsten zichtbaar zijn. En dan hup, dobbelsteen gooien en kijken waar je uitkomt? Beslist niet, want er staat juist nu heel veel op het spel, namelijk het herstel van Nederland na Corona.

Willen we kunnen doorpakken met dat herstel van Nederland, dan hebben we politieke samenwerking, niet politieke versplintering nodig in de Tweede Kamer.

En: vertrouwen in de politiek.

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in De Hillegommer en het LisserNieuws. Reageren? Mail naar: redactie@dehillegommer.nl..

Meer berichten