GOM-woning in aanbouw aan de Veenenburgerlaan in Hillegom.
GOM-woning in aanbouw aan de Veenenburgerlaan in Hillegom. Foto: CHG, 2023

CHG voorzichtig positief over ISG-evaluatie

Algemeen

Het rapport dat bureau Wing eind april in opdracht van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek heeft uitgebracht over de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) is goed ontvangen door het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin- en Bollenstreek (CHG).

Het CHG vindt dat de onderzoekers goed hebben geluisterd en is verheugd dat de colleges van de gemeenten de conclusies en aanbevelingen in het rapport unaniem omarmen. Dit kan een kentering gaan betekenen in het gevoerde ruimtelijk beleid. Het CHG heeft zich altijd verbaasd over de starre houding van de gemeentebesturen en het collectief schuilen achter de vage en onduidelijke interpretaties van de ISG-regelgeving. 

Het CHG is met name te spreken over het feit dat in het rapport erkend wordt dat er in de streek geen visie bestaat op het landschap en dat er behoefte bestaat aan een landschapsbeleidsplan. Het CHG waardeert het dat er ook een analyse is gemaakt van grote bedrijfsgebouwen en is ingenomen met de erkenning dat begrippen als verrommeling, zichtlijnen en openheid nooit duidelijk waren omschreven. 

Het CHG verwacht ook dat in de toekomst serieuzer gekeken zal worden naar de behoefte van zogenaamde greenportwoningen. Om de Duin- en Bollenstreek haar karakter te laten behouden, blijft het CHG volhouden dat aan de afspraak voor behoud van 2.625 hectare eersteklas bollengrond binnen de streek niet mag worden getornd. Het CHG betreurt het dat sommige gemeenten hierover nu al een afwijkend standpunt innemen. De gemeenten zouden zich gezamenlijk sterker moeten profileren voor de streek. Het CHG stelt dat er voor de buitenwereld maar één Bollenstreek bestaat. Een visie tot totaalbehoud van de Duin- en Bollenstreek ontbreekt. Het genootschap overweegt met andere stakeholders een brede actie op te zetten: “Geef om de streek”.

Uit de krant