Afbeelding
Foto: Marit Hogervorst

Gemeenteraden geïnformeerd over Bollenstreek

Algemeen

Aan belangstelling geen gebrek voor de bustour die de KAVB-kring Bloembollenstreek samen met LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek vorige week organiseerde voor raadsleden en wethouders uit de vijf Bollenstreekgemeenten.

Vooral het behoud van voldoende geschikte grond voor de teelt van bloembollen en vaste planten en voor de veehouderij stond centraal. “Het is een goede traditie om na de vorming van de nieuwe gemeenteraden een bijeenkomst te organiseren vanuit LTO Noord en KAVB in de Bloembollenstreek”, vertelt Simon Pennings, kringvoorzitter van de KAVB-kring Bloembollenstreek. 

“In totaal gaven bijna zestig deelnemers zich op en dat doet goed.” Naast een bezoek aan drie bedrijven werd een route gereden door de gehele Bloembollenstreek en de regio Bloemendaal in Noord-Holland. In dat laatste gebied zit een veehouder, die te horen kreeg dat een deel van zijn weilanden duingebied wordt. “Dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Pennings. 

“Op heel wat locaties waar we langskwamen hebben we aangegeven waar onze zorgen zitten, maar ook waar we oplossingen zien. Dat werd door de raadsleden en wethouders erg gewaardeerd. Zo liggen er bij Noordwijk percelen die niet geschikt zijn voor de bollenteelt, maar wel voor woningbouw. Dat zou een betere oplossing zijn dan bouwen in de Bronsgeest op prima bollengrond. Ook hebben we langs de Duinweg laten zien waartoe verrommeling kan leiden. Wij zouden graag met de gemeentes in gesprek willen over een vorm van ruilverkaveling, waardoor er grotere aaneengesloten percelen ontstaan. Ons bedrijf heeft nu 49 teeltlocaties. Dat kost zoveel tijd en energie alleen al aan transport. En voor een loonwerker zijn grote percelen ook aantrekkelijk.” De tour ging onder meer langs Gebr. Rotteveel in Noordwijk, A.T. Zeestraten in Hillegom en Kallaland in Voorhout. 

Pennings kijkt met voldoening terug op deze excursie. “We hebben ons als agrarische sector gepresenteerd en duidelijk kunnen maken hoe belangrijk de Bloembollenstreek als gebied is en wat er voor nodig is om dat te behouden. Volgend jaar willen we dit ook gaan doen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.”

Uit de krant