Logo dehillegommer.nl
<p>Slagerij Zijlstra aan de Meerstraat 4. Jan (1e links) met vader Otto en moeder Maria (3e rechts).&nbsp;</p>

Slagerij Zijlstra aan de Meerstraat 4. Jan (1e links) met vader Otto en moeder Maria (3e rechts). 

(Foto: Familiearchief)

Een markante Hillegommer is heengegaan: Jan Zijlstra

In de rubriek ‘Het Eeuwige Leven’ van de Volkskrant van 21 september werd Jan Piet Hessel Zijlstra gememoreerd. ‘De slagerszoon uit Hillegom’ zoals hij in het stuk wordt genoemd, verkreeg nationale bekendheid met zijn genezingsbediening. Hij trok volle sporthallen waar God door hem heen wonderen deed die gedocumenteerd zijn op film. Maar het belangrijkste vond Zijlstra dat de mens de Genezer zou leren kennen.

Door Helen Workala

Hij was de zoon van Otto en Maria Zijlstra-Bakker die in 1931 vanuit Medemblik naar Hillegom verhuisden en een slagerij begonnen. Eerst aan de Meerstraat 6 later op nummer 4. De eerstesteenlegging (door oudste zoon Hessel) is nog altijd in de zijmuur te zien. Soms is het bijzonder om de geschiedenis van een pand waar je voorbijloopt, of even in- en uitgaat, te kennen. Het pand op nummer 4 heeft verschillende huurders en eigenaars gekend. Ondergetekende heeft er ooit een sprintje getrokken om nieuwe hardloopschoenen uit te proberen toen het een sportwinkel was. Tegenwoordig huist er een supermarkt met een vleesafdeling waar hammen en worsten in een gekoelde vitrine uitgestald liggen. Dat gegeven lijkt de cirkel rond te maken.
Hier werd Jan, vierde van het gezin van tien kinderen, op 20 september 1938 geboren. Hij groeide op in de oorlog, waarin de slagerij van zijn ouders een bijzondere rol had. Zo wist zijn vader de mensen menigmaal te voorzien van voedsel, en bood het grote huis aan de Meerstraat onderdak aan onderduikers.

SIZO
Jan Zijlstra was een geboren en getogen Hillegommer die als kind naar de Julianaschool ging, leerde zwemmen in het oude zwembad aan de Mockkade, voetbalde bij V.V. SIZO en met zijn broers en zussen hielp in de slagerij. In de naoorlogse jaren van wederopbouw was Slagerij Zijlstra een goedlopend bedrijf dat een grote klantenkring bediende met specialiteiten als een bijzonder gehakt dat ook klanten buiten Hillegom aantrok.
Jan hielp in de winkel, beende het vlees uit en deed de ronde met bestellingen op de bakfiets door heel het dorp en daarbuiten, zoals De Zilk, Hillegommerdijk, Loosterweg, en de Leidsevaart. Een jongen van 17, ziet u hem gaan door weer en wind? Het verhaal gaat dat Jan op zijn ronde vaak een extra stukje vlees meenam om daarmee al te waakse honden op het erf op afstand te houden.

Ommekeer
Dat de slagerszoon het bedrijf van zijn vader niet overnam, had te maken met de ommekeer in zijn leven. Een groot verlangen om Gods woord te kennen en te onderwijzen werd zijn levensdoel en hij volgde zijn hart. In de Bijbel las hij dat volgelingen van Jezus boeren, herders en vissers waren; zou God dan niet een slager in Zijn dienst willen nemen? De slagerszoon werd evangelist en heeft meer dan zestig jaar het Goede Nieuws uitgedeeld en mensen op Jezus gewezen. Begin september was hij klaar met zijn ronde, het werk zat erop, hij mocht naar huis. Dus mocht u eens langs het pand aan de Meerstraat lopen…

Meer berichten