Logo dehillegommer.nl
<p>Wethouder Karin Hoekstra en Chris Brunner (Vogelwerkgroep Zuid-Kennermerland). | Foto: pr.</p>

Wethouder Karin Hoekstra en Chris Brunner (Vogelwerkgroep Zuid-Kennermerland). | Foto: pr.

(Foto: )

Manifest voor de wethouder

De Vosse- en Weerlanerpolder is sinds enkele jaren weer een goed weidevogelgebied met een hoge dichtheid aan broedvogels. Dat succes is uitsluitend te danken aan het goede beheer door het Zuid-Holland Landschap in opdracht van de gemeente.

Maar omdat het gebied zo klein is, is het ook zeer kwetsbaar. Dit geldt voornamelijk voor de beschermde soorten Grutto en Tureluur. Natuurorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland hebben een manifest opgesteld om de weidevogelnatuur hier te versterken. Dit manifest werd vorige week door Chris Brunner van de Vogelwerkgroep aan wethouder Karin Hoekstra overhandigd. Hoekstra: “In de Hillegomse Omgevingsvisie zijn we net bezig met de vraag hoe we aan alle verschillende ruimtevragers aandacht kunnen besteden. Eigenlijk past dit manifest hier heel mooi in.” Op 11 mei staat een vervolggesprek gepland.

Meer berichten