Logo dehillegommer.nl
Foto: PR

Weidegebied blijft open

‘Nooit windmolens en zonnepanelen in weidegebieden zoals Oosteinder- en Elsbroekerpolder. Mogelijk wel op ‘incourant geworden percelen bollengrond’ maar dan wel landschappelijk goed ingepast en na besluitvorming door de gemeenteraad. Hillegom zet in op energieopwekking op daken en op of rond infrastructuur. Elk ander initiatief moet eerst via de gemeenteraad. Lokale energiecoöperaties worden ondersteund. Rol van de gemeente is: aanjager.’

Door Jos Draijer

Deze uitgangspunten zijn vorige week ingebracht door de gemeenteraad bij de behandeling van de notitie over uitgangspunten voor het opstellen van een Lokale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW). De raad besprak vorige week een raadsvoorstel over het opstellen van een LES voor opwekking, opslag en distributie van duurzame energie; en een TVW dat wil zeggen: overgang van fossiele naar duurzame ‘brandstof’ zoals bijvoorbeeld door gasvrije wijken. Die vastgestelde uitgangspunten geven het kader aan voor het opstellen van de lokale energie strategie en de visie op de warmte transitie, die overigens voor eind 2021 gereed moeten zijn in Hillegom, Lissen en Teylingen.

Wat betreft de LES zijn de uitgangspunten: versterking van landschapselementen en toerisme, gebieden op voorhand niet uitsluiten (is vorige week in de gemeenteraad dus al meteen wel gebeurd), stimuleren van particuliere en zakelijke initiatieven, in Holland Rijnland verband optrekken richting Rijk, Provincie en gemeenten.

Uitgangspunten voor TVW: realistische en betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar richting de toekomst, aan de slag met energiebesparing, samenwerking om verduurzaming te versnellen en aansluiten bij de regionale warmtevisie zoals in de regionale energie strategie is opgenomen. Deze uitgangspunten zijn in een participatietraject met veel belanghebbende partijen en inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen opgesteld via enquêtes, bijeenkomsten, overleg en interviews.

Doe mee aan denksessies

De komende maanden zullen inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen vanuit het gemeentebestuur op verschillende manieren betrokken worden bij dit proces.

In De Hillegommer staan zowel in print als digitaal meedenksessies aangekondigd om inwoners op de hoogte en betrokken te houden bij hun energievoorziening en warmtebron, zodat ze goed geïnformeerd een keuze kunnen maken als het zover is.

Meer berichten