Logo dehillegommer.nl
<p>Jaarlijks maken circa 3000 tot 4000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder. | Foto: pr</p>

Jaarlijks maken circa 3000 tot 4000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder. | Foto: pr

Voornemen zonnepark Oosteinderpolder afgewezen

Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 10 maart waarin de Hillegomse ‘energietransitie’ werd besproken kwam ook het voornemen van het college ter sprake om zonnevelden in de Oosteindepolder mogelijk te maken.

Alle partijen in de Hillegomse raad met uitzondering van het CDA wijzen het voornemen van het Hillegomse college af, zo bleek tijdens het debat. Momenteel zijn minder dan 10 procent van de Hillegomse daken van zonnepanelen voorzien. 

“Er valt nog veel winst te behalen voor de energietransitie in Hillegom als zonne-energie op alle Hillegomse daken wordt opgewekt, laat de Vereniging Behoud de Polders en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland weten. “Wij zijn verheugd dat een raadsmeerderheid helemaal niets ziet in de aanleg van zonnevelden in de Oosteindepolder. Maar de politieke partijen die het voornemen afwijzen moeten nog wel de daad bij het woord voegen door de zonnevelden uit de Omgevingsvisie Actualisatie ’20 te schrappen.”

De verenigingen gaan dan ook een zienswijze indienen waarin hierom wordt gevraagd.

Jaarlijks maken circa 3000 tot 4000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder om er te foerageren en even op rust te komen bij hun lange trektocht van stand- naar broedplaats.

Meer berichten