Logo dehillegommer.nl
<p>De Veenenburgerlaan. | Foto: CHG</p>

De Veenenburgerlaan. | Foto: CHG

(Foto: )
Sporen van Vroeger

Het gelijk van de Hillegomse kiezer

Deze week spreekt de Amerikaanse kiezer zich uit. Wie het ook wordt: het is het gelijk van de kiezer volgens het zelfgekozen democratische kiessysteem. Er is immers niet voor niets het gezegde “ieder volk krijgt de bestuurder die het verdient”.

Hillegom wordt ook bestuurd door democratisch gekozen bestuurders. Wethouders nemen beslissingen die met meerderheid van stemmen in de gemeenteraad worden uitgevoerd. Ons dorpsbestuur presenteert zich in allerlei formele visiedocumenten als minnaar van de lokale cultuurhistorie, maar helaas is daar in de praktische uitvoering op veel vlakken niet zoveel van te merken, getuige het volgende.

De Duinpolderweg mocht van het Hillegomse college wel door de Oosteinderpolder gelegd worden; een uniek natuurgebied van hoge cultuurhistorische waarde. Ondanks de moeite van Stichting Vrienden van Oud Hillegom en het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, die veel vrijwillige tijd en energie staken in het formeren van zienswijzen aan het adres van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Hillegom. Gelukkig is er respijt, maar uitstel heeft nog niet geleid tot afstel, dus we blijven alert.

De actualisatie Omgevingsvisie in de lente van 2019 noopte beide organisaties ook tot het indienen van zienswijzen om zo strakkere kaders te bewerkstelligen voor onder andere zogenoemde zichtvensters, dat wil zeggen het open laten van het zicht op het bollenareaal. CHG-voorzitter Alfred Pop toog naar de Hillegomse raadsvergadering om de zienswijzen mondeling te benadrukken. Echter, de wethouder zag niet de noodzaak om kaders te benoemen waardoor het opletten blijft of het open zicht op het bollenlandschap wel gerespecteerd blijft in de toekomst. Daar is nog geen jaar later al sprake van, nu er bouwplannen liggen voor een villa aan onze cultuurhistorisch zeer hoogwaardige Veenenburgerlaan die het vrije zicht op het bollenlandschap bedreigen. CHG en de Vrienden schreven een gezamenlijke zienswijze naar de gemeente en Alfred Pop sprak maar weer eens in op de inhoudelijke behandeling van de plannen door de gemeenteraad. Ook nu was de wethouder van dienst niet te vermurwen en ofschoon de gemeente zich nog formeel moet uitspreken, vrezen CHG en de Vrienden voor de afloop. Er was nog sprake van een petitie, het Haarlems Dagblad schreef een mooi artikel en inwoners spreken er schande van en sturen brieven in.

Dan is er in het recente verleden nog te noemen, het debacle rondom de Lijst Waardevolle bomen die nog stééds niet is bijgewerkt ondanks jarenlange beloften en excuusgesprekken aan Stichting Vrienden van Oud Hillegom op het gemeentehuis door wethouders, maar intussen werd een door de Vrienden-vrijwilligers aangemelde waardevolle boom aan de Molenlaan toch maar gekapt en alleen door veel energie van de Vrienden kon de eeuw-oude rode beuk achter de Margarethaflat van de bijl worden gered. En hoewel het lekker ijsjes eten is op de Houttuin, heeft er toch een kaalslag plaatsgevonden van de lindes en duurt het weer jaren voordat er sprake is van een historisch karakter op dit monumentale dorpsplein. En het JAVA-gebouw is ook nog steeds zijn bestaan niet zeker.

De besluiten worden echter genomen door bestuurders die door de Hillegommers op hun zetel zijn gezet. De enigen die daar echt iets aan kunnen doen zijn de kiezers, bij een volgende verkiezing. Want de kiezer krijgt altijd wat hij kiest.

Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten