Logo dehillegommer.nl

Reactie op Notenkraker in De Hillegommer van week 35

"Graag wil ik reageren op de column van de heer Jos Draijer.

“…de regelmaat en intensiteit waarmee asociaal gedrag vertoond wordt is tekenend voor het moreel verval van Nederland. Gemeenschappelijke waarden en normen worden niet meer gerespecteerd… Naar gezagsdragers wordt niet meer geluisterd…”

Wat zijn gemeenschappelijke waarden en normen eigenlijk? Bestaan die nog wel? Persoonlijk geloof ik er niet meer in, want is er niet altijd eigenbelang in het spel? De politiek wil koste wat kost een groeiende economie, dat is haar belang. De noodzaak van deze groei wordt met veel allure aan de burgers verkondigd. Maar wat wil de doorsnee burger? Is het niet zo dat een groeiende economie naast voordelen ook nadelen heeft? Als je kijkt naar afval, lucht- en watervervuiling, ziekte, extreme droogte, enz. hangt er dan niet een duur prijskaartje aan die economische groei? Wie gaat dat betalen?

Een voorbeeld dat mij nauw aan het hart ligt, is de enorm toenemende verkeersdrukte. In het belang van de economie dendert elke dag intensief verkeer over de wegen van Nederland. En wat te denken van het vliegverkeer dat dagelijks tonnen kerosinedampen uitstort over mens en natuur. Daarnaast eist het drukke verkeer, allemaal in het belang van de economie, jaarlijks honderden dodelijke slachtoffers. Ik vraag me oprecht af of dit een gemeenschappelijke norm is waar iedereen voor kiest en hoe dat moreel te verkopen is.

Nu denkt u misschien wat heeft dit allemaal met de inhoud van deze column te maken? Ik wil eerder de vraag opwerpen: In hoeverre luistert de gezagsdrager naar de burger? Wat doet de gezagsdrager voor burgers die het niet eens zijn met bepaalde genomen beslissingen. Is er niet een middenweg mogelijk zodat iedereen, in goede gezondheid, profijt kan hebben van de welvaart die zo’n groeiende economie met zich meebrengt?                        

Het “straattuig” dat volgens de heer Draijer zou leven in een (criminele) subcultuur…, is dat niet juist het probleem dat nu bloot komt te liggen? Het is niet alleen het “straattuig” waar we ons zorgen over moeten maken. Er zijn meerdere subgroepen in de samenleving, neem mensen die in armoede leven of mensen die om welke reden ook een achterstand hebben. En is de elite zelf ook niet een subgroep, zij het van een geheel andere orde? Is het ontstaan van subgroepen in de samenleving niet een signaal van een negatieve ontwikkeling waar we serieus aandacht voor moeten hebben? Mijn prangende vraag aan de (gemeente)politiek luidt: Wil de politiek concessies doen om de samenleving weer te verbinden? Want laten we eerlijk zijn, als het moreel in de samenleving zo belangrijk is moet dat dan niet van twee kanten komen?

Alle problemen in de samenleving zijn oplosbaar, maar daar moeten we dan wel tijd, energie en geld insteken. Tot nu toe is er een groot vangnet voor alles wat met economie te maken heeft. Als we 3,4 miljard financiële steun voor de KLM kunnen neerleggen om ze in de lucht te houden terwijl die op neerstorten staat, dan is er toch ook ruimte om het straattuig-volgens onderzoek een onoplosbaar probleem- eens goed aan te pakken en hen weer op het rechte pad te krijgen? Kortom, is het niet verstandiger om te luisteren naar wat er in de samenleving leeft en daar naar te handelen?        

De kunst van het politieke spel is op de juiste manier weten te laveren, ook al is er tegenwind uit een onverwachte hoek. Dat houdt de kapitein wakker en een goed kapitein handelt naar waar de wind vandaan komt."

Josee van der Veer

Verpleegkundige voor een leefbare Aarde

Meer berichten