Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

UPDATE (2) Corona in Parkwijk onder controle

In woonzorgcentrum Parkwijk in Hillegom waren enkele bewoners positief getest op COVID-19. Omdat deze bewoners verspreid wonen over het hele huis, heeft HOZO haar verantwoordelijkheid genomen en in overleg met de GGD besloten Parkwijk in elk geval tot en met 25 augustus te sluiten voor bezoek.

Ook het dagcentrum was tot die tijd gesloten. Dit besluit is genomen om verdere verspreiding intern, maar ook extern tegen te gaan. Daarbij stelt HOZO de veiligheid voor bewoners, medewerkers en medeburgers voorop. HOZO realiseert zich dat deze maatregel veel impact heeft op de bewoners, hun naasten en medewerkers. De inzet van de maatregel wordt dagelijks met de GGD geëvalueerd. Alle betrokkenen worden regelmatig persoonlijk op de hoogte gehouden.

Van Hozo ontving de redactie maandag 24 augustus nog een laatste update: "Het groepswonen blijft nog gesloten en alle bewoners, die niet geïsoleerd worden verpleegd en geen klachten hebben, mochten met ingang van dinsdag 25 augustus weer rondlopen over de afdeling. Op dit moment is Hozo hard bezig alle voorbereidingen te treffen die noodzakelijk zijn om bezoek vanaf donderdag 27 augustus weer mogelijk te maken.

Woensdag 26 augustus zijn alle bewoners en hun eerste contactpersonen over de mogelijkheden voor bezoek geïnformeerd.

UPDATE DONDERDAG 27 AUGUSTUS:

In de afgelopen dagen zijn er in Parkwijk geen nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Daarom heeft HOZO alles in het werk gesteld om vanaf 27 augustus weer bezoek – zij het beperkt - mogelijk te maken. Daarmee is de volgende stap in een gefaseerde versoepeling van de maatregelen gezet. HOZO stond voor een zeer lastige keuze. De zorgorganisatie heeft alle mogelijke manieren onderzocht om de veiligheid van iedereen zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, maar toch recht te doen aan de wensen en behoeften van de bewoners van Parkwijk en hun familieleden. 

Een enkele bewoner wordt nog geïsoleerd verpleegd. Daarnaast blijft de afdeling groepswonen voorlopig nog gesloten, omdat daar de meeste besmettingen zijn vastgesteld. Voor deze bewoners is bezoek op dit moment nog niet mogelijk. 

In de loop van volgende week wordt de bezoekregeling geëvalueerd en worden de mogelijkheden voor een verdere versoepeling van de maatregelen bekeken.


Meer info: www.hozo.nl.

Meer berichten