Logo dehillegommer.nl
Foto: Corine Zijerveld

Gemeenteraad beveelt Arie van Erk aan voor herbenoeming

De gemeenteraad heeft 9 juli besloten burgemeester Arie van Erk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. De aanbeveling wordt verzonden aan CvK Jaap Smit, die de aanbeveling aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Van Erk: "Ik wil de gemeenteraad bedanken voor deze aanbeveling en daarmee het vertrouwen. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gewerkt aan ons prachtige dorp. We weten onze krachten te bundelen en daarmee bereiken we mooie resultaten. We hebben het dorp, met elkaar, een mooie impuls kunnen geven, maar er liggen zeker nog prachtige uitdagingen. Ik doe er daarom graag nog een tandje bij, in de termen van mijn geliefde wielersport. De komende zes jaar ben ik weer graag uw kopman."

De gemeenteraad besprak in een besloten vergadering de werkzaamheden en bevindingen van de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van deze commissie, Ria Heemskerk, deelde vervolgens het besluit om Van Erk aan te bevelen voor herbenoeming, mee in de openbare raadsvergadering.

Heemskerk feliciteerde Van Erk met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Hillegom. Als Heemskerk de geluiden uit de samenleving zo hoort, dan, zo zegt zij, staan de inwoners van Hillegom massaal achter dit besluit. En ze voegt er aan toe dat de gemeenteraad graag door wil met de burgemeester. ‘Het is je van harte gegund’, aldus de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie die bestond uit de fractievoorzitters: Heemskerk (Bloeiend Hillegom) en de heren Frank Evers (BBH), Kees Langeveld (CDA), Igor Buijck (VVD), Sander Boschma (D66) en Dick van Egmond (GroenLinks). De commissie wees uit haar midden Heemskerk als voorzitter aan en werd ondersteund door de raadsgriffier van de gemeente Hillegom, Elma Hulspas. 

De commissie sprak met diverse mensen uit het werkveld van de burgemeester. Op basis hiervan en van de eigen ervaringen met de burgemeester in de afgelopen zes jaren heeft de commissie het verslag van bevindingen opgesteld dat in de besloten raadsvergadering besproken is en waarop de aanbeveling is gebaseerd.

Meer berichten