Vrienden van Oud Hillegom: samen sta je sterker | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Een volle vergadertafel bij het CHG. | Foto: Jacolien van der Valk.
Een volle vergadertafel bij het CHG. | Foto: Jacolien van der Valk. (Foto: )

Vrienden van Oud Hillegom: samen sta je sterker

Een goede buur is beter dan een verre vriend, zo is ons van oudsher met de paplepel ingegoten. Het gezegde zou in de tegenwoordige tijd niet meer kunnen ontstaan, want dankzij het internet en satellietverbindingen kunnen we meebeleven wat er waar ook ter wereld gebeurt. Toch klinken er tegelijkertijd geluiden die ons wijzen op het belang van nabuurschap, of naoberschap in het Achterhoeks, Drents en Sallands. Vanouds is nabuurschap een kleine gemeenschap van buren waar iedere buur een zogenaamde buurplicht heeft om de andere buren desgewenst met raad en daad bij te staan. Dit was vooral onontbeerlijk voor bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. Ofschoon we meeleven en samenwerken met mensen en gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld, vergeten we kennelijk nog weleens dat dichtbij huis dat medeleven ook op prijs gesteld wordt en samenwerking ook hard nodig is. Samen sta je immers sterker, weten we allemaal.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom weet al bijna 30 jaar lang dat je samen sterker staat. Immers, de stichting is opgericht mede omdat een groepje actievoerders in verweer kwam tegen het besluit om de kwakel over de Oude Beek te vervangen door een duiker. Inmiddels zijn de Vrienden op vele fronten actief als het gaat om behoud, herstel en verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom. Maar ook voor de Vrienden geldt dat je op bestuurlijk niveau samen sterker staat. De stichting is daarom ook aangesloten bij het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) dat zich op regionaal niveau inzet voor behoud, bescherming én versterking van alle cultuurhistorische waarden en elementen in de Duin- en Bollenstreek. Omdat het CHG veel bestuurlijke ervaring heeft op cultuurhistorisch gebied, is het fijn voor lokale organisaties om gesteund te worden wanneer de situatie daarom vraagt. Recentelijk heeft het CHG bijvoorbeeld een vlammend pleidooi gehouden tegen de voorgenomen plannen rondom de Duinpolderweg en daarbij de Vrienden veel ruggensteun gegeven.

Tweemaal per jaar is er een afgevaardigdenbijeenkomst bij het CHG in Lisse waarin ervaringen worden uitgewisseld en samenwerking wordt verstevigd, waar de Vrienden al jarenlang vaste deelnemer zijn. Op 22 mei was ik er samen met zo'n 30 andere vrijwilligers uit onder meer De Zilk, Lisse, Sassenheim, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Leiden. Zo werd onder meer gesproken over het indienen van zienswijzen op bestuurlijke plannen zoals omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Zaken waar niet iedere lokale club dagelijks mee te maken krijgt en waar je samen sterker staat.

Ook binnen de dorpsgrenzen zoeken de Vrienden de samenwerking op, bijvoorbeeld bij de organisatie van de Open Monumentendagen en bij De Dag van het Kasteel. Daarbij wordt vaak samengewerkt met vrijwilligers van andere Hillegomse organisaties. En afgelopen zaterdag stonden de Vrienden nog met hun kraampje bij Cultuur Beleving Hillegom, waar samen met veel andere organisaties een gevarieerde en gastvrije dag werd georganiseerd. Zo is er overal gelegenheid om samen te werken en elkaar te versterken – heel ver weg, maar ook soms dichterbij dan je soms verwacht.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>