'Er hangt een goede sfeer in het dorp' | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Tekst en foto: Annemiek Cornelissen
Tekst en foto: Annemiek Cornelissen (Foto: )

'Er hangt een goede sfeer in het dorp'

De nieuwjaarsreceptie werd net als voorgaande jaren heel druk bezocht. Burgemeester Arie van Erk begon zijn speech met bijzondere aandacht voor het overlijden van Marc Witteman: een rasbestuurder, zoals Van Erk hem beschrijft, die in de kracht van zijn leven is weggenomen.

"We zijn net terug uit Utrecht waar we de crematieplechtigheid van Marc hebben bijgewoond. Zijn bestuurlijke carrière is hier in Hillegom begonnen. We verliezen een rasbestuurder en fijn mens. Hij overleed veel te jong aan de gevolgen van longkanker, na een moedige strijd. Een collega burgemeester die ze in Stichtse Vecht gaan missen; dat was aan de toespraken wel op te maken. Tijdens de raadsvergadering van januari zullen we bij dit verlies zeker stil staan. Het is een grote overgang om nu een nieuwjaarsspeech te houden, maar Marc die hier de laatste jaren ook steeds was, zou niet anders gewild hebben." 

De Burgemeester zei blij te zijn met de grote opkomst en keek terug op een nieuwjaarsnacht die goed is verlopen op één ongeval na, waarbij een man ernstig gewond is geraakt aan de Meerlaan door vuurwerk. "Deze man heeft blijvend letsel opgelopen en dat is heel triest. Het is een smet op deze nacht. Dankzij de inzet van de hulpdiensten, politie, brandweer, onze buitengewoon opsporingsambtenaren en natuurlijk Meerlanden is het verder een mooie viering geweest. Al deze mensen zijn onmisbaar, dus een dankwoord is op zijn plaats."
Ook haalde de burgemeester nog wat landelijk en wereldnieuws aan van 2018, zoals de Brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS, het vluchtelingenvraagstuk, de gele hesjes, en het terrorisme. 'Wat brengt 2019. Het gaat economisch goed, maar de eerste haarscheurtjes zijn zichtbaar en daarom is het zaak om lokaal de nodige stappen te zetten. Dat gaan we doen".

Op stoom

Volgens de Burgemeester hangt een goede sfeer in het dorp. "Dat doen we samen. De randvoorwaarden en de basis zijn op orde; de HLT-organisatie draait nu na twee jaar steeds beter. De nieuwe raad en het nieuwe college liggen op stoom. We tellen weer mee in de regio en haken aan bij de verschillende thema's. We behoren tot de koplopers in Nederland omdat we al een omgevingsvisie (toekomstvisie) hebben vastgesteld. Financieel zijn we zelfs de sterkste gemeente van de regio en de afgelopen 5 jaar zijn er 1000 inwoners bij gekomen en mocht ik de 22.000ste Hillegomse begroeten".

Volop beweging

Op alle beleidsterreinen van de gemeente is volgens van Erk volop beweging. "De gemeenteraad heeft een ambitieuze begroting goedgekeurd en daarmee veel geld beschikbaar gesteld voor prachtige en zinvolle projecten. We gaan de wijken in om onder andere te praten over een nieuw afval inzamel systeem, want afval kunnen we nog beter scheiden.

Wethouder Jan van Rijn trekt dit traject."

Op het gebied van de openbare ruimte komt meer groen en heeft het onderhoud van de wegen alle aandacht. Als regio slaan we de handen ineen om economisch sterker te worden, om innovaties mogelijk te maken en om werkgelegenheid te borgen". Volgens van Erk zal onder leiding van wethouder Karin Hoekstra het thema duurzaamheid aandacht krijgen. "Hillegom wil energie neutraal zijn in 2030 en dat vraagt uitgekiend beleid. De paraplu voor dit alles is de omgevingsvisie die verder wordt uitgerold en zal tijdens de wijkbezoeken een leidend thema zijn".
Jeugdhulp, het ouderenbeleid, alle zorg en gezondheid en sport voor inwoners zijn en blijven speerpunten die volgens van Erk bij Wethouder Fred van Trigt in goede handen zijn. Ook gaat hij de eerste paal te slaan voor het nieuwe Integraal Kindcentrum aan de Weerlaan.
Van Erk noemde wethouder van financiën Anne de Jong de schatbewaarder. "Hillegom is financieel gezond en heeft zijn zaakjes op orde. Anne de Jong moet er ook voor zorgen dat de woningbouw op diverse locaties sneller van de grond komt, de centrumontwikkeling vorm krijgt en het proces rond de Duinpolderweg verder begeleiden".

De Burgemeester wil inzetten op de veiligheid. "De criminaliteitscijfers dalen, er zijn minder woninginbraken en ook de jeugdoverlast is flink afgenomen. We gaan steviger inzetten op ondermijning: de onzichtbare criminaliteit zoals witwassen van drugsgeld.
Een veilig en leefbaar Hillegom staat voor mij voorop en daarvoor werk ik samen met politie, de belastingdienst en het openbaar ministerie". Van Erk noemde vertrouwen, openheid en verbinding de sleutelwoorden voor een mooi Hillegom. "Laat ons motto zijn: "Samen bereik je meer".

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>