Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Avond Hillegomse Bronnen over levenseinde

De Hillegomse Bronnen nodigt u van harte uit op donderdagavond 15 februari om van alles te horen rondom het levenseinde.

In het leven zijn er niet zoveel zekerheden, maar één zekerheid is dat we ooit zullen sterven. En de vraag rond het overlijden is: wat kun je zelf van tevoren voorbereiden en wat laat je aan je nabestaanden over? Wil je begraven worden en zo ja, wil je een eigen graf? Wat kost begraven worden en moet je je daarvoor verzekeren? Wat voor tekst wil je op de kaart?

Zo zijn er veel zaken waar je tegenaan kunt lopen rond het overlijden. Is het nodig om alles van tevoren voor te bereiden? Nee, maar er zijn dingen waar je van tevoren over na kunt denken. Op donderdag 15 februari zal Andries Bakker vanuit de vier Hillegomse kerken gastheer zijn en vertellen waar hij als pastor vaak tegenaan loopt. Ook zal er een begrafenisondernemer aanwezig zijn om het een en ander te vertellen en is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen.

Waarom organiseren we deze avond? De belangrijkste reden is: waar kun je zelf van tevoren over nadenken rond het overlijden om te voorkomen dat je nabestaanden voor een verrassing komen te staan. Juist door deze avond bij te wonen, kun je ook anderen tot raad zijn.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 15 februari in Open Hof. Raadhuisstraat 3 in Hillegom. Aanvang 20.00 uur.

De kosten zijn 3 euro inclusief koffie/thee.

Graag aanmelden bij Yvonne Elzenga, tel. 516451 of bij Dolf Weijers, tel. 521659.


Subsidie Lisse Marketing nog niet vastgelegd

LISSE n Stichting Lisse Marketing is in 2011 opgericht met als doel Lisse te promoten bij inwoners, bezoekers en bedrijven. De stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Lisse, in ieder geval nog tot eind dit jaar; het convenant waarin dit is vastgelegd loopt tot 2019. In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente besloten nieuwe afspraken over subsidie aan de stichting pas daarna te maken.

Door Arie in 't Veld

Dit in verband met een mogelijk andere samenstelling van het gemeentebestuur na de verkiezingen en de mogelijk hieruit voortkomende verschuivingen van nuances en accenten in beleid rond promotie en aantrekkelijkheid van Lisse.

Onder andere in de toekomstvisie Lisse 2030 is geconstateerd dat de overheid (en dus ook de gemeente) minder zelf kan doen, en meer gebruik zal maken van constructieve samenwerkingen met andere overheden en maatschappelijke partners. Waar het de genoemde doelstellingen van promotie en gastheerschap betreft, zal de regionale samenwerking in het kader van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek zich concreet op de regionale 'propositie' richten. Dit nodigt uit tot voortzetting van de samenwerking met Stichting Lisse Marketing, die kan promoten, bezoekers, bewoners en bedrijven op gepaste wijze kan ontvangen en het dorp de plek die het verdient in de regionale marketingpropositie kan geven.

Intentie

Zodoende wordt voorgesteld om de intentie uit te spreken om te komen tot een nieuw convenant met Stichting Lisse Marketing, waarbij de invulling van specifieke onderdelen zoals de prestatieafspraken weliswaar in ambtelijke en bestuurlijke overleggen voorbereid en uitgewerkt kan worden, maar besluitvorming hierover aan het nieuwe gemeentebestuur wordt gelaten.

Meer berichten