Logo dehillegommer.nl

Word Vriend van de De Hillegommer

Zoals vrijwel elke sector is de media ook hard getroffen door de Coronacrisis. Jarenlang konden wij gratis het nieuws brengen voor alle inwoners, bekostigd vanuit de advertentiemarkt. Dit verdienmodel is op dit moment niet meer realiseerbaar.

Omdat we wel graag nieuws bij alle inwoners van Hillegom blijven brengen, vragen u om ons werk te steunen. Dat kan door "Vriend van de De Hillegommer" te worden. Bij voldoende donaties kunnen wij het voortbestaan van De Hillegommer waarborgen.

Door middel van de rode doneerknop kunt u uw donatie overmaken. Natuurlijk kunt u ook uw gift direct overmaken op bankrekening NL39 RABO 0331 7655 43
ten name van Uitgeverij Verhagen B.V. onder vermelding van "Vriend van de De Hillegommer".

Wij zijn u dankbaar voor het ondersteunen van “onze” De Hillegommer.