Logo dehillegommer.nl
Foto: pr.

Mantelzorgers kunnen op adem komen

  Zorg & Welzijn

De colleges van B en W in Lisse en Hillegom hebben besloten dat mantelzorgers vanaf 2022 gebruik kunnen maken van de Adempauzeregeling. Deze regeling biedt kortdurende, tijdelijke hulp, zodat mantelzorgers even vrijaf hebben van de hulp die zij geven aan een naaste. De regeling wordt uitgevoerd door WelzijnsKompas.

De gemeenten willen mantelzorgers ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. Zeker nu zij en hun naasten nóg meer aan huis gebonden zijn (geweest) door het coronavirus bestaat de kans op overbelasting. Door gebruik te maken van de regeling kunnen ze het mantelzorgen beter volhouden. Omdat de behoefte aan ondersteuning per mantelzorger verschilt, biedt de regeling verschillende vormen van ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, respijtzorg ofwel vervangende zorg aan huis, of cursussen. Wethouder Jan van Rijn (Hillegom): “Als gemeente vinden we het belangrijk de ondersteuning te bieden waaraan de mantelzorgers behoefte hebben. Met deze regeling is dat mogelijk.” Als er behoefte is aan iets anders, kan de mantelzorger dat ook aangeven. Wethouder Jolanda Langeveld (Lisse): “Met deze regeling sluiten we goed aan bij wat mantelzorgers nodig  hebben. Naast hulp bij het huishouden of vervangende zorg aan huis is er ook maatwerk mogelijk. Ik wil mantelzorgers op het hart drukken vooral gebruik te maken van deze regeling, want een adempauze door ondersteuning geeft echt wat lucht.”

Verschillen

De huidige regeling voor mantelzorgers eindigt op 31 december 2021. Het uitgangspunt in de nieuwe regeling is tijdelijke, kortdurende hulp en er zijn geen herhaalaanvragen meer mogelijk. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mantelzorgers gebruikmaken van de regeling. Een ander verschil ten opzichte van 2021 is dat mantelzorgers in plaats van 26 uur nu 39 uur huishoudelijke hulp of respijtzorg aan huis kunnen aanvragen. Mantelzorgers hebben zo een adempauze, maar ook voldoende tijd om een structurele oplossing te vinden voor de benodigde hulp.

WelzijnsKompas voert uit

Mantelzorgers die gebruik willen maken van de regeling, kunnen contact opnemen met WelzijnsKompas. Dat kan via telefoonnummer (0252) 757 100 of e-mailadres info@welzijnskompas.nl.

Meer berichten