Eigenwijs zingen vanuit je hart
Logo dehillegommer.nl
Koor Eigenwijs zingt op Valentijnsdag met een extra scheutje liefde. | Foto: Annemiek Cornelissen
Koor Eigenwijs zingt op Valentijnsdag met een extra scheutje liefde. | Foto: Annemiek Cornelissen (Foto: annemiek cornelissen)

Eigenwijs zingen vanuit je hart

  Zorg & Welzijn

HILLEGOM ♦ In de biebliotheek vond vorige week voor het tweede achtereenvolgende jaar een Valentijnslunch plaats voor Hillegomse Ouderen. Zij kregen niet alleen een lunch maar ook een optreden van Koor Eigenwijs en leden van de Hillegomse Muziekschool. Vorig jaar waren er 23 ouderen van de partij, dit keer waren dat er 35. Vanwege deze grote belangstelling werd de hulp ingeroepen van Fonds 1818.

Door Annemiek Cornelissen

Ingrid Reerink, locatiemanager van de bibliotheek Hillegom, vertelt dat de lunch vorig jaar nog werd bekostigd door de bibliotheek.

"Vanwege de toename van het aantal deelnemers, moesten we voor de financiering op zoek naar ene andere oplossing. In samenwerking met de KBO, de Katholieke Bond Ouderen Hillegom, werd deze gevonden. Met drie vrijwilligers van deze bond, onder leiding van Herman Meijer, werd Fonds 1818 aangeschreven. Dit is een fonds waar je op een heel laagdrempelige manier geld kan vragen voor activiteiten. Het betreft een nieuw programma in verband met het 200-jarig bestaan: Verrijk je buurt. Het geld kan alleen door een particulier worden aangevraagd voor speciale activiteiten en van deze gelegenheid hebben we dus gebruik gemaakt. Herman was de hoofdaanvrager en daar zijn we erg blij mee."

Met het geld werd niet alleen de lunch betaald. Er zijn nog tien bijeenkomsten gepland voor ouderen: de serie verhalentafels bijvoorbeeld. Deze start op 27 maart. Ook staan nog zomeractiviteiten op het programma.

Tegengaan van eenzaamheid

De activiteiten zijn opgezet in het kader van ontmoeting en tegen eenzaamheid. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouderen praten over vroeger. "De bijeenkomsten staan onder leiding van Sybel van Dam, een professionele verhalentafelleidster en vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers krijgen koffie met wat lekkers en we hopen ook dat ouderen foto's of voorwerpen van vroeger meenemen om hun verhalen kracht bij te zetten", vertelt Reerink.

Tenslotte wordt van de zomer nog een zomeractiviteit op touw gezet. "We weten nog niet precies wat er dan gaat gebeuren, dat moeten we nog invullen, in ieder geval is er een gezamenlijke lunch."

Spring maar achterop

Tijdens de lunch van vorige week zong het Eigenwijs onder leiding van Ied van Lierop allemaal bekende liedjes. Er werd volop meegezongen met onder andere "Spring maar achterop", "Wooden heart" en "Dans je de hele nacht mij mij". Het sfeertje zat er goed in en de ouderen werden prima verzorgd door leerlingen van het Fioretti Hilleogm, die dit deden in het kader van de maatschappelijke stage. "Zij hebben dat heel goed gedaan en we zijn van plan om hen meerdere keren in te zetten bij diverse activiteiten. Tussen de bedrijven door zorgde een drietal dames van de Hillegomse muziekschool Elly Meulblok op klarinet, Noella van Bavel op blokfluit en Kea Driessen op piano, voor de muzikale opluistering. Na afloop had Reerink nog een geste voor de aanwezigen. "Iedereen die hier vandaag is en nog geen lid is van de bieb geven we vandaag 10 euro korting op het lidmaatschap."

Meer berichten