Logo dehillegommer.nl
Foto: Diana Maas

Zilveren erepenning voor HHK

  Verenigingen

Het begin van het nieuwe jaar wordt door leden van een vereniging vaak ingeluid met een nieuwjaarsreceptie. Dat was bij de Hillegomse Harmonie Kapel (HHK) dit jaar niet veel anders. Toch zou het al bij voorbaat een bijzondere receptie worden. Dit jaar viert de vereniging namelijk het 125-jarig bestaan en deze receptie is daarbij het startsein van de vele festiviteiten het komende jaar.

Door Diana Maas

Ruim vooraf stromen veel leden, met of zonder partner, het clubgebouw De Bestemming binnen. Wanneer iedereen binnen is wordt met name erelid Hans Maas met echtgenote, hartelijk welkom geheten door voorzitter Paul van Ommeren. Naast hem de rode knop uit The Voice of Holland en achter hem een scherm waar eerder nog foto's te zien waren uit verleden tijd.

"1894", zo begint Van Ommeren. "Op 1 november om precies te zijn, is HHK opgericht door de eerste dirigent J. Schouten. Inmiddels is Wim Notenboom al 33 jaar dirigent. Oorspronkelijk was de HHK een mannenvereniging. Afgaande op de foto's kwamen er in de vijftiger jaren pas dames bij. Dat is nu gelukkig wel anders! Vermeldenswaardige hoogtepunten uit de historie zijn het verkrijgen van Koninklijke goedkeuring in 1904 en zeker het verkrijgen van de Koninklijke erepenning in 1994 bij ons 100-jarig bestaan. Een dieptepunt was de brand in datzelfde jaar in het jeugdhuis Sint Josef, waar de HHK destijds haar onderdak had. Heel de inventaris ging verloren en de HHK was dakloos. Sindsdien heeft de HHK, na wat omzwervingen, zich weten te vestigen in het huidige verenigingsgebouw. Dit voor het symbolische bedrag van 1 gulden worden gekocht. Dat de verbouwing ruim twee ton kostte hebben we het verder maar niet over..."

HHK nam in 1984 een lp en in 2005 een cd op. Van Ommeren: "Tevens vond het afgelopen jaar de geboorte plaats van blaaskapel Hillegomse HangKousen, zeer toepasslijk óók de afkorting HHK!." Jeroen Bijl is dirigent van deze kousen, verzorgt het opleidingsorkest HHooK én is aangesteld als tweede dirigent van de harmonie. Bovendien neemt hij de taken over van docente Heleen Dik, die eind 2018 bekend maakte dat zij stopt met opleiden van de jongste leden. Op een later tijdstip wordt er op passende wijze afscheid van haar genomen, maar voor nu waren er alvast woorden van dank en bloemen.

Van Ommeren ter afsluiting: "Hoewel wij al jaren een goedwerkende website hebben, is besloten om het jubileumjaar te openen met een geheel vernieuwde, moderne website." Met een druk op de beroemde rode knop lanceert de voorzitter de website en op het scherm achter hem verschijnt onder applaus van de aanwezigen de vernieuwde homepagina.

Burgemeester Arie van Erk benadrukt het algemeen en sociaal nut van de HHK en bedankt voor de vele mooie concerten. Maar er is meer. Van Erk: "Een zeer bijzondere, zilveren erepenning, die al jaren niet meer is uitgegeven, valt de HHK namens de gemeente Hillegom meer dan terecht ten deel en wil ik bij deze graag overhandigen." Concluderend: de HHK is met 125 jaar nog steeds jong, bloeiend en groeiend als nooit tevoren. In een onderonsje met secretaris Hans Heuseveldt zei hij trots: "We gaan bijna ten onder aan ons eigen succes."

Er is een vol programma voor dit jaar: met onder andere op 11 mei een dubbelconcert met KLM in De Vosse; 7 juli Hillegom Romantique; 12 juli open lucht zomerconcert in samenwerking met de Konijklijke Harmonie Concordia Maaseik België en op 1 november groots jubileumfeest voor alle leden in De Bestemming.


Op de foto v.l.n.r.:

Meer berichten