126 goede doelen gesteund door Meerlandenfonds
Logo dehillegommer.nl

126 goede doelen gesteund door Meerlandenfonds

  Verenigingen

Uit handen van burgemeesters en wethouders hebben 126 goede doelen en (sport)verenigingen een bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds.

Tijdens de tiende, feestelijke uitreiking op 8 december namen de blije vrijwilligers van de betreffende stichtingen de cheques in ontvangst. Omdat het Meerlandenfonds in 2016 voor de tiende keer plaatsvond, heeft Meerlanden 10 procent extra in het fonds gestort en was er 55.000 euro te verdelen. De drukbezochte uitreiking vond plaats in de Jopenkerk in Hoofddorp. Op www.meerlanden.nl staan alle instellingen vermeld.

B&W spreken waardering uit

Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden: "In tien jaar tijd hebben we vrijwilligers van 849 stichtingen in 14 gemeenten ondersteund. Vrijwilligers verdienen die waardering: een dikke 10 voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een mooiere, lokale samenleving!"

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvangen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden.

Namens alle gemeenten waren burgemeesters en wethouders aanwezig bij de uitreiking om de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen.

Indienen aanvraag

Meerlanden ondersteunt vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen uit haar verzorgingsgebied jaarlijks met het Meerlandenfonds. Van 1 oktober tot 1 november kunnen vrijwilligers een aanvraag indienen via de website van Meerlanden.

Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro.

In Hillegom werden de volgende instellingen gesteunde: AV SIB-Loopcollectief (257 euro), basisschool De Fontein (400 euro), Herdertjestochtgroep (400 euro), speeltuinvereniging Jeugdland (500 euro), stichting balletschool Martha de Rijk (500 euro), Huttenbouw (afvoeren van afval na huttenbouw in 2017), Stichting Hillegomse Muziekschool (570 euro), tuinvereniging Elsbroek (350 euro), Vereniging van Senioren KBO (400 euro) en vogelvereniging Zang en Kleur Hillegom/Lisse (300 euro).

Meer berichten