Logo dehillegommer.nl
Het college, hier nog met Fred van Trigt (links).
Het college, hier nog met Fred van Trigt (links). (Foto: Laurens Lindhout)

College verdeelt de taken

  Politiek

De burgemeester en de drie wethouders van het college van Hillegom hebben de portefeuilles opnieuw verdeeld.

Nadat wethouder Fred van Trigt aankondigde voorgedragen te zijn als burgemeester voor Zoeterwoude, besloot het college met drie wethouders en de burgemeester verder te gaan. De nieuwe portefeuilleverdeling gaat in op het moment dat Fred van Trigt Hillegom verlaat als wethouder.

Burgemeester Arie van Erk heeft in zijn portefeuille straks ook: burger-/overheidsparticipatie en het project coördinatie Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving).

Wethouder Anne de Jong, eerste locoburgemeester, heeft naast de al bestaande taken ook Openbare Werken erbij en het project Arbeidsmigranten.

Wethouder Karin Hoekstra, tweede locoburgemeester, krijgt straks ook te maken met: Energietransitie en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom, Kunst, Cultuur en Cultuur Historisch Erfgoed, Verkeer en vervoer, Onderwijs, Accommodatie beleid en heeft er een drietal projecten bij: nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool, nieuwbouw Giraf en Healthy Hillegom dat ze samen doet met collega Van Rijn.

Wethouder Jan van Rijns portefeuille wordt uitgebreid met: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Gezondheid, Sport, Welzijn en de projecten Integrale toegang tot zorg, Afval, Julianapark en Healthy Hillegom. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente, www.hillegom.nl.

Meer berichten