Oplossing voor perikelen erfpacht in zicht | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Hillegomse Tennis Club is een van de 3  erfpachtconstructies voor gebruik van gemeentegrond. | Foto: Google Maps.
Hillegomse Tennis Club is een van de 3 erfpachtconstructies voor gebruik van gemeentegrond. | Foto: Google Maps.

Oplossing voor perikelen erfpacht in zicht

  Politiek

Om een einde te maken aan een slepende kwestie rond de afkoop van erfpacht bij 75 woningen in Elsbroek heeft het college een voorstel gepresenteerd aan de raadscommissie.

Door Jos Draijer

In het verleden was er een gebrekkige communicatie hierover tussen de gemeente en eigenaren van de woningen en ook de berekende hoogte van de afkoopsommen leverde eindeloze discussies op. Namens het college wil wethouder Anne de Jong schoon schip maken door met een "Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek" te komen. Daarmee kunnen de betreffende eigenaren in 2020 een korting van 25 procent op de rekenmethode Tolner krijgen wanneer zij de met erfpacht belaste grond willen verwerven. De ex-erfpachters die al eerder hun erfpacht hadden afgekocht kunnen dan ook alsnog profiteren van deze kortingsregeling. Elke betrokken eigenaar zou persoonlijk per brief op de hoogte gesteld worden door de gemeente.

Het voorstel kan op steun uit de hele gemeenteraad rekenen

Echter, de vraag die gesteld werd door GroenLinks en Bloeiend Hillegom was welke zekerheden de betrokken eigenaren hebben na 1 januari 2036, wanneer het 75 jarige erfpachtcontract met de gemeente afloopt. Wordt de erfpacht dan voortgezet of niet? En zo ja, tegen welke kosten tarieven? Dat is van belang omdat de afloop van de erfpachtregeling per 1 januari 20136 kan vallen in de hypothecaire periode van 30 jaar waarin eigenaren hun hypotheek bij de bank afgelost hebben moeten. Aangenomen kan worden dat hun hypotheek dan door de bank tegen het licht gehouden worden vanwege gewijzigde omstandigheden. De oppositiepartijen wilden daarom nu al duidelijkheid voor de bewoners. Wethouder de Jong stelde daar tegenover stelde dat op dit moment duidelijkheid geven over 2036 niet realistisch is omdat daarbij te veel onbekende en per eigenaar verschillende factoren een rol spelen. "Zekerheden zijn nu niet te geven want tot 2036 kan elke gemeenteraad zo maar anders beslissen".

Het gevolg is dat het voorstel voor de Kortingsregeling niet een hamerstuk maar een bespreekstuk wordt in de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad op 23 januari. Dan zal blijken hoe de hazen lopen en of er knopen worden doorgehakt.

Overigens, in Hillegom bestaan drie erfpachtconstructies voor gebruik van gemeentegrond. De Hillegomse Tennisclub (HTC), de genoemde 75 individuele woningeigenaren in Elsbroek, en de Falerio flats met een vereniging van eigenaren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>