Definitieve besluitvorming tracé Duinpolderweg dichtbij | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl

Definitieve besluitvorming tracé Duinpolderweg dichtbij

  Politiek

besluit ♦ De definitieve besluitvorming door beide provincies Noord- en Zuid-Holland over het tracé voor de Duinpolderweg komt nu heel dichtbij. Deze week, op woensdag 12 september, bespreekt de Provinciale Staten Commissie Verkeer en Milieu van Zuid Holland de tracékeuze voor de Duinpolderweg. Dit als opmaat naar de definitieve besluitvorming in de voltallige vergadering Provinciale Staten van Zuid Holland een week later op 19 september.

Door Jos Draijer

Twee dagen daarvoor, op 17 september, zal de Provinciale Statencommissie Mobiliteit en Financiën van Noord Holland zich definitief uitspreken over het definitieve voorkeurstracé van beide Colleges van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland. Besluitvorming door de voltallige vergadering van Provinciale Staten is daar niet nodig vanwege verregaande delegatie aan het College van GS van Noord Holland.

Extra hoorzitting

Maar voor het zover is werd afgelopen vrijdag 7 september in het Provinciehuis ZH in Den Haag door beide Statencommissies, die over de Duinpolderweg gaan, nog een extra hoorzitting gehouden. Dit, om alle belanghebbenden zoals burgers, bedrijven, agrarische sector, gemeenten, natuur en milieuorganisaties, verenigingen en stichtingen nog eens de gelegenheid te geven hun instemming of bezwaren tegen het voorgestelde voorkeursalternatief te kunnen uitspreken. Waar eerder bij het voorlopige voorkeursalternatief (Zuidvariant) 450 zienswijzen werden ingediend, hadden zich nu 80 insprekers gemeld om zich, positief dan wel negatief, uit te spreken over het Statenvoorstel "Vaststelling definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg" (lees: Midden variant). Maar ook om eventuele vragen van de Statenleden te kunnen beantwoorden. Een heel lange zit dus voor de Statenleden van 's ochtends half tien tot 's avonds half elf.

Het is geen verrassing dat deze sessie voor een groot deel een herhaling van zetten was. Argumenten, opvattingen, emoties en belevingen zijn immers bij meerdere inspraakgelegenheden geuit door belanghebbenden.

Laatste woord

Het laatste woord is nu aan de politiek. Zij zullen in dit dossier met een ingewikkeld krachtenveld vol belangentegenstellingen, alles afwegende, een eindoordeel moeten vellen over het definitieve tracé voor de Duinpolderweg.

Voor meer informatie: zie www.zuid-holland.nl (provinciale staten/kalender/verkeer en milieu)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>