Duinpolderweg niet door, maar langs Hillegom | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Duinpolderweg niet door, maar langs Hillegom

  Politiek

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg vastgesteld. Zij kiezen voor een tracé dat is gebaseerd op de Hillegomse Zienswijze en het alternatief Midden, de variant langs de Oosteindervaart ten noorden van Hillegom.

Door Jos Draijer

De colleges van GS hebben veel waarde gehecht aan de visies van alle betrokkenen in het plangebied. De beide colleges van GS zijn van mening dat het definitieve Voorkeursalternatief het best mogelijke resultaat behaalt op de bereikbaarheid- en leefbaarheidsdoelstellingen evenals op maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. De keuze van GS wijkt daarmee af van het eerder voorgestelde voorlopige Voorkeursalternatief dat door het bedrijfsterrein Horst en Daal loopt.

Verdubbeling 2x2 rijstroken

Het GS besluit omvat een nieuwe verbinding vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg; een verdubbeling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg; een nieuwe verbinding van 2x1 rijstrook tussen N205 en N208, conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden. Een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206 conform de ligging van alternatief Midden met gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg. Daarnaast wordt onder meer voorgesteld om in samenwerking met belanghebbenden en betrokken overheden de ligging van het tracé bij Lisse en Zwaanshoek nader uit te werken.

Het besluit over het definitieve voorkeursalternatief dat nu is genomen, komt aan de orde op 3 september in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland en op 12 september in de Statencommissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland. Op vrijdag 7 september volgt naar verwachting in Zuid-Holland een hoorzitting voor insprekers. De insprekers in Noord-Holland zijn welkom op 3 september. Op 19 september volgt de beraadslaging in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Reactie College Hillegom

Het college van Hillegom is opgelucht, dat Gedeputeerde Staten op 26 juni 2018 aan Provinciale Staten voorstelt om het definitieve tracé Duinpolderweg te verschuiven naar de noordkant van de Oosteindervaart. De gemeenteraad van Hillegom heeft in haar zienswijze dit tracé (middenvariant) bepleit en vindt dit een veel betere keuze voor met name de leefbaarheid in Hillegom.

Wel heeft de aanleg van de Duinpolderweg ook schaduwkanten. De nieuwe weg zal dan ook zo goed mogelijk in het landschap ingepast moeten worden. Hillegom zal bij de provincies benadrukken om de belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur in een vroeg stadium bij het ontwerpproces en de planvorming te betrekken. De vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 is hiervoor leidend.

Begrip voor standpunt

Het college is op dit moment geen voorstander van het doortrekken van de Duinpolderweg (N208 naar N206), maar begrijpt het standpunt van Gedeputeerde Staten. De planologische reservering van dit gebied is dan een feit en biedt duidelijkheid voor de bewoners en ondernemers in dit gebied.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>