Hillegommer - Coalitieakkoord in Hillegom
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Fred van Trigt (links) en Frank Evers.
Fred van Trigt (links) en Frank Evers. (Foto: Remco Out)
politiek

Coalitieakkoord in Hillegom

  Politiek

Hillegom ♦ Als eerste in de streek hebben Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) en CDA de collegeonderhandelingen afgerond en hun Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Samenwerking, flexibiliteit en integrale aanpak zijn daarin de kernwaarden.

Door Jos Draijer

In het akkoord zijn de opgaven en ambities voor deze raadsperiode beschreven. De coalitie streeft naar een samenleving waar men naar elkaar omziet en waar iedereen kan meedoen. Een inclusieve gemeenschap waarin de mogelijkheden, talenten en eigen regie van inwoners centraal staan. In het akkoord is ook bekend gemaakt wie de kandidaat-wethouders zijn en hoe de portefeuilleverdeling is.

Er komen vier wethouders: Anne de Jong (financiën, wonen, centrumontwikkeling en projecten), Fred van Trigt (maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, gezondheid, sport, onderwijs en welzijn), Jan van Rijn (werk en inkomen, dienstverlening, burger- en overheidsparticipatie, verkeer en vervoer) en Karin Hoekstra (omgevingsvisie, ruimte, milieu en duurzaamheid).

Burgemeester Arie van Erk heeft als voorzitter van het college - naast de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid - ook communicatie, handhaving en juridische zaken in zijn portefeuille. Waar mogelijk probeert de coalitie zaken versneld op te pakken, bijvoorbeeld als het gaat om wonen. Er is veel vraag naar woonruimte, in het bijzonder naar huizen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar zo nodig ook zorg kunnen krijgen. De coalitie wil het voorlopige voorkeurstracé van de provincies voor de Duinpolderweg voorkomen en blijft inzetten op een nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer ongeveer ter hoogte van de Oosteinderlaan. Op verschillende beleidsterreinen streeft de coalitie naar een integrale aanpak. 

"Wordt ergens een straat of gebied opgeknapt, kijken we niet alleen naar het groen en de bestrating, maar ook naar sociale aspecten als veiligheid of eenzaamheid. Ook bij jeugdoverlast wil men een integrale benadering toepassen. Er wordt krachtig doorgegaan met het vroegtijdig signaleren van problemen, bijvoorbeeld in het onderwijs, zodat preventief handelen mogelijk is voordat het tot overlast kan komen", vertelt Frank Evers (BBH).

Samenwerking

Samenwerking wordt de komende jaren nog belangrijker, bijvoorbeeld met buurgemeenten en andere overheden. Maar ook met inwoners, ondernemers en andere partijen. "We kunnen niet alles alleen. Daarom hechten we ook zo aan samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partijen. De coalitie staat open voor initiatieven vanuit de bevolking, en benadrukt het belang van duidelijke kaders en heldere communicatie daarover", aldus Fred van Trigt (CDA).

Actiepunten

In het coalitieakkoord staan concrete actiepunten waarmee de partijen aan de slag willen gaan. Zo komt er budget voor initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid, wil men bewegen promoten onder inwoners, onder meer door realisatie van fitpleinen, is er aandacht voor laaggeletterdheid en wordt het groen in de wijken verfraaid.

Zie voor het volledige Coalitie akkoord: www.hillegom.nl

Gemeenteraad

Donderdagavond 26 april wordt het Coalitie akkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad die ook de nieuwe wethouders zal benoemen. Na de zomer volgt een financiële vertaling van het coalitieakkoord.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>