BBH, Frank Evers: 'Gewoon je ding doen, klaar!' | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
verkiezingen

BBH, Frank Evers: 'Gewoon je ding doen, klaar!'

  Politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, interviewt onze columnist en politiek correspondent Jos Draijer alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen voor de gemeente Hillegom. Dat zijn er zeven in totaal. Dit laatste interview is met BBH lijsttrekker, Frank Evers.

"Ik heb een geweldige jeugd gehad in de tijd dat Hillegom nog open weidepolders als Elsbroek, Treslong en Marel had. Volop ruimte om te spelen en te ravotten".

Aan het is woord Frank Evers tijdens het interview op het gemeentehuis. Hij is voor de vierde keer lijsttrekker van de lokale partij Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Geboren (1960) en getogen Hillegommer doorloopt hij de Johannesschool en daarna de Bernardus MAVO (meer bekend als de Eendjes Mavo). Hij spreekt nog met veel respect spreekt over zijn vroegere leraren Vellekoop en Van der Prijt. Na de MAVO ging Evers naar de Middelbare detailhandelsschool in Haarlem. Tijdens militaire dienst heeft hij zes maanden deelgenomen in de UNIFIL missie van de Verenigde Naties in Libanon. Daar heeft hij schokkende ervaringen in oorlogsgebied opgedaan. Bij terugkeer in Nederland ontmoette hij na drie dagen zijn huidige vrouw, afkomstig uit Limburg. Ze hebben samen een meisje en drie jongens. Zijn familie is natuurlijk apetrots op hun zoon Marc, de Gouden Olympisch kampioen zwemmen op de Paralympische Spelen van Londen en Rio. "De weg daar naar toe was zwaar en heeft heel wat offers gevraagd van ons gezin. Maar de Olympische medailles voor Marc heeft ook heel veel blijdschap gegeven. Het is het waard geweest." Hobby's: "Weinig tijd voor". Via de memorabele oud BBH voorzitter Ada Hulsebosch komt hij in 2006 in de gemeenteraad voor de BBH, meteen als lijsttrekker.

Vier keer lijsttrekker, verveelt dat niet zo langzamerhand?

"Nee joh, leuk. Het is leuk, de spanning, vooral in verkiezingstijd, de debatten, dingen organiseren."

Maar leuk heeft betrekking op jezelf. Je doet het toch niet alleen voor jezelf. Waarom wil je eigenlijk in de gemeenteraad?

"Sterker, ik wil met de BBH in de coalitie zitten. Dan kun je dingen voor elkaar krijgen. Dan kun je het verschil maken. Met Anne de Jong in het college is dat goed gelukt, dus waarom straks ook niet? Kijk maar wat we van ons programma hebben waargemaakt de afgelopen periode: een veiliger fietsroute naar het station, meer zorgeloos groen op doorgaande wegen en rotondes, hondenbelasting afgeschaft, gemeentefinanciën op orde gebracht zonder stijging van gemeentelijke woonlasten, de Hoftuin gerestaureerd en het opknappen van het centrum in gang gezet. We zijn als Hillegom niet arm daarom moeten we goede dingen voor de burgers doen. Neem bijvoorbeeld het sportcomplex van SV Hillegom. Dat is goed voor de sociale samenhang. We kunnen daar trots op zijn."

Jullie zijn een lokale partij, maar Hillegom is op verschillende beleidsterreinen ook afhankelijk van regio en provincie. Zijn jullie niet te lokaal?

"Nee, omdat we ons goed realiseren dat Hillegom niet onder een kaasstolp leeft. Daarom staan we open voor samenwerking met andere gemeenten en in de regio. Maar voor ons telt: Hillegom moet daar wel beter van worden. Wanneer die samenwerking goed verloopt, is een fusie van gemeenten niet nodig; in ieder geval niet de komende vier jaar".

De BBH is veruit de grootste partij maar in de Raad je hoor je die relatief weinig, zoemt wel eens rond. Wat zeg je daar op?

"Ik denk dat dat wel meevalt. Bovendien, met een wethouder in het college en de grootste fractie in de raad past ons ook de nodige bescheidenheid in het debat. We zijn de grootste, maar dat betekent niet dat je de grootste mond moet hebben. Je bent gekozen om uit te voeren wat je beloofd hebt in je verkiezingsprogramma. En in verkiezingstijd moet je dat laten zien wat je hebt waargemaakt. Je moet gewoon je ding doen, klaar. De BBH is heel praktisch. De burger wil zo weinig mogelijk last hebben van de politiek. Dus, niet bij elk dingetje wat je gerealiseerd hebt hoog van de toren blazen."

Zit er een praktische coalitie van de twee lokale partijen in na de verkiezingen?

"Zou kunnen want we sluiten niets bij voorbaat uit. Maar naast de overeenstemming over de inhoud van een collegeprogramma gaat het ook om beschikbaarheid en kwaliteit van wethouderkandidaten. Dat geldt overigens voor alle partijen, dus ook voor de BBH. We hebben de afgelopen periode bewust niet gekozen voor een vechtcollege zoals in 2010 – 2014, dat volledig uit elkaar viel. De burger wil dat ook niet, die willen dat de gemeentefinanciën op orde zijn, dat er goed bestuurd wordt en dat de bevolkingsbelangen gediend worden. Daar gingen we voor en daar gaan we voor."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>