Omgevingsvisie 2030 vastgesteld | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
In de omgevingsvisie worden 6 deelgebieden genoemd, waaronder: een duurzame bloementuin.| Foto: pr
In de omgevingsvisie worden 6 deelgebieden genoemd, waaronder: een duurzame bloementuin.| Foto: pr
politiek

Omgevingsvisie 2030 vastgesteld

  Politiek

De gemeente heeft een nieuw kompas voor de toekomst. Dat kompas is de Omgevingsvisie "Heerlijk Hillegom".

Door Jos Draijer

Daarin is een strategische visie neergelegd voor de langere termijn, met de ambitie om de Hillegomse samenleving meer leefbaar en duurzaam te maken.

In haar Raadsvergadering van 22 februari heeft de gemeenteraad die Omgevingsvisie unaniem vastgesteld. Daarmee werd een periode van samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgerond over de ambities van Hillegom voor de toekomst in 2030.

De nieuwe Omgevingsvisie vervangt de oude Structuurvisie voor Hillegom. Echter, de rechten die aan de nu geldende bestemmingsplannen ontleend kunnen worden blijven ongewijzigd, aldus wethouder VVD Verheijen. De rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt dus niet aangetast. Wel kunnen in de toekomst, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, huidige bestemmingen heroverwogen worden. Deze Omgevingsvisie is in die zin een toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingen.

Zes deelgebieden

De Omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe zal Hillegom er in 2030 uitzien wanneer de ambities uit de Omgevingsvisie zijn waargemaakt? In de Omgevingsvisie worden zes deelgebieden genoemd, ieder met hun eigen karakteristiek: een duurzame bloementuin (bollenvelden), Hollandse weides (polders), het historisch hart (centrum), de heerlijke woonplaats (groen en woonwijken), de werkplaats (bedrijventerreinen) en de levendige linten zoals Weeresteinstraat en Stationsweg. Alles wat met de leefomgeving te maken heeft komt aan bod in deze Omgevingsvisie: ruimte en wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, verkeer en vervoer, infrastructuur, water, natuur en landschap, milieu, gezondheid en cultureel erfgoed. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn de leidende principes in deze Omgevingsvisie. Duurzaamheid niet alleen in fysieke zijn, maar ook in economische en sociale zin. Een integrale benadering dus. De gemeenteraad nam twee amendementen aan. De ene om de bestemming van de Steenfabriek op de huidige locatie te bestendigen. De andere om de formulering van de ambitie om '100% biologische bollenteelt in 2030 te realiseren' te vervangen door: 'duurzame, emissie- en residuvrije teelt in 2030 te realiseren'.

Complimenten

Daarmee werd gehoor gegeven aan de wens vanuit de bollensector. Vanuit de gemeenteraad werden complimenten gegeven aan het college van B&W, in het bijzonder wethouder Verheijen die de kar van de Omgevingsvisie getrokken heeft.

De burgemeester gaf namens het college van B&W complimenten aan de leden van de gemeenteraad en aan alle burgers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze Omgevingsvisie Hillegom 2030.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>