Gemeenteraadsverkiezingen 2018: VVD, Aleid Ringelberg: 'Initiatieven stimuleren, mogelijk maken' | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: VVD, Aleid Ringelberg: 'Initiatieven stimuleren, mogelijk maken'

  Politiek

Hillegom ♦ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, interviewt onze columnist en politiek correspondent Jos Draijer alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen voor de gemeente Hillegom. Dat zijn er zeven in totaal. Dit vijfde interview is met Aleid Ringelberg, lijsttrekker van de VVD.

Ze is geboren in Groningen (1954), bracht haar basisschooltijd door aan de Waddenkust, in het toen nog zeer verzuilde Uithuizermeeden ( destijds 3000 inwoners) om precies te zijn. Aleid Ringelberg, dochter van een tandarts, is de vierde vrouwelijke lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in Hillegom.

Haar middelbare school deed ze aan de Rijks HBS in Warffum in noord Groningen. Studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Groningen. Als basisarts koos ze voor onderzoek en onderwijs in houding- en bewegingswetenschappen. Ze verhuisde met haar man in 1985 naar Hillegom. Zij ging werken voor het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in het domein fysieke belasting en belastbaarheid, arbeid en gezondheid. Ze woonden eerst in Elsbroek, daarna in Treslong. Ze hebben een zoon en een dochter. Hobby: ze maakt graag treinreizen met haar man.

In 2001 maakte ze haar entree in de Hillegomse politiek als burgerlid voor de VVD. Van 2006 tot 2010 als Raadslid. Met een enkele onderbreking komt ze in 2014 weer in de gemeenteraad. De komende periode wordt haar derde periode als Raadslid.

Een derde periode alweer, waarom heb je je weer beschikbaar gesteld?

"Zoals als gezegd kom ik uit een kleine gemeenschap. Daarin heb ik geleerd dat je zaken kunt beïnvloeden, zeker wanneer je goed samenwerkt. En dat door inzet van mensen afzonderlijk of met een groep, je doelen kunt bereiken. Zoals de uitdaging om Hillegom mooi te maken en aantrekkelijk om in te wonen. En dat het ook kan, als je je maar inzet. Dat heeft me gemotiveerd om in Hillegom ook politiek actief te worden."

De VVD heeft de afgelopen perioden steeds een wethouder mogen leveren, Nooit zelf die ambitie gehad?

"Nee eigenlijk niet, vooral door mijn heel interessant werk bij het ministerie."

Als je terugkijkt op de afgelopen Raadsperiode met een VVD wethouder in het College, welke zegeningen kun je tellen?

"In ieder geval de woningbouwontwikkeling die ondanks de crisis weer op gang is gekomen zoals de wijken Leembruggen en Ringoevers en daarvoor ook de Vossepolder. Maar ook de bouw van de nieuwe manege die onze wethouder Verheijen eindelijk na zoveel jaren eindelijk tot een goed einde heeft gebracht. En natuurlijk de Omgevingsvisie die met betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties is opgesteld. De kracht van die Omgevingsvisie is het integrale karakter ervan. Het gaat niet alleen om fysieke duurzaamheid maar ook om economische en sociale duurzaamheid. En ik denk dat deze Omgevingsvisie ook heel goed van pas komt als ons toetsingskader wanneer het Provinciale inpassingsplan voor de Duinpolderweg aan de orde is." Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid, dat ook gerelateerd is aan de Omgevingsvisie, biedt kansen voor nieuwe initiatieven van allerlei partijen; dat moeten we stimuleren, faciliteren, in plaats van individuele duurzaamheidsmaatregelen te subsidiëren."

En teleurstellingen?

"Ja, dan toch de ontwikkeling rond de Triangel, de woningen aan het kruispunt Olympiaweg en Leidse straat. Het is goed dat de bemoeienis van de gemeente gestopt is omdat er te weinig bereidwilligheid van betrokken partijen was om eruit te komen. Bovendien moest daar veel te veel geld vanuit de gemeente bij zonder dat daar voldoende garanties tegenover stonden."

Even wat anders, hoe kijkt de VVD aan tegen een eventuele fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen?

"De eerste stap, de ambtelijke fusie, is nu gezet en op termijn mag dit ook op bestuurlijk vlak een optie zijn. Wel is de uitkomst van de evaluatie in 2019 van belang. Daarbij zijn de klantbeleving van de burgers, de effectiviteit en efficiency van de ambtelijke dienst, en de kostenbesparing dan belangrijke ijkpunten."

In jullie verkiezingsprogramma staat: doordeweeks de Hoofdstraat weer bereikbaar maken voor auto's. Een verrassende ontwikkeling?

"Ja, we moeten zo snel mogelijk de herinrichting van de Hoofdstraat afronden maar dan ook doorpakken en van de Hoofdstraat-midden een kernwinkelgebied maken. En inderdaad, de Hoofdstraat doordeweeks bereikbaar maken voor auto's en in het weekend de Hoofdstraat als wandelgebied laten. En tegelijkertijd de winkelleegstand integraal aanpakken."

Een ander punt in het verkiezingsprogram is veiligheid. De VVD wil daar de komende vier jaar 100.000 euro extra voor uittrekken?

"Inderdaad, en met speciale aandacht voor jeugdproblematiek. Inwoners in onze gemeente moeten zich veilig blijven voelen. Deze, maar ook onze andere plannen, worden waar mogelijk betaald door het schrappen van oud beleid waarbij ook gekeken wordt naar nut en noodzaak van subsidies."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>