Duinpolderweg: langs of door Hillegom? | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
duinpolderweg

Duinpolderweg: langs of door Hillegom?

  Politiek

Hillegom - Van de aanvankelijke zeven varianten voor de aanleg van de Duinpolderweg zijn er nu nog maar een, wellicht twee varianten over: langs Hillegom in het noorden, aan de zuidrand door de Oosteinde polder (middenvariant), of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter2.0-variant).

Door Jos Draijer

Op 25 januari heeft de commissie Financiën en Mobiliteit van Provinciale Staten (PS) van NH min of meer ingestemd met de keuze van Gedeputeerde Staten van NH voor een voorlopig voorkeurstracé. Maar nog met het eventueel doortrekken van die weg naar de N206. In de Provincie NH beslist Gedeputeerde Staten hierover. In ZH beslist PS daarover. 7 februari werd in de commissie Verkeer en Vervoer van de PS van ZH over de voorlopige tracékeuze gesproken. Zij het, dat het gehele project 'Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer – Kennemerland' onderwerp van gesprek was. Van dit project, dat uit 8 onderdelen bestaat, is de beoogde verbinding (Duinpolderweg) tussen de A4 en de N208 met een mogelijkheid van doortrekking naar de N206, het meest bekende maar ook het meest politiek gevoelige deel. De andere 7 onderdelen liggen niet echt bestuurlijk of politiek gevoelig. Dat bleek overduidelijk in de vergadering op 7 februari van de Statencommissie Verkeer en Vervoer van ZH. Een lange lijst van insprekers had zich gemeld.

Dit nam ruim twee uur in beslag voordat de vergadering van de Statencommissie kon beginnen. Ondanks dat de Statenleden de bekende slagen om de arm hielden vanwege de nog lopende inspraakprocedures werd een aantal zaken in deze vergadering wel duidelijk. Binnen en buiten de Staten van ZH is niet of nauwelijks draagvlak voor het door Gedeputeerde Staten voorgestelde voorlopige voorkeurstracé door Vosse- en Weerlanerpolder en bedrijventerrein Horst en Daal naar de Weeresteinstraat (N 208). Maar wat dan? Hoewel sommigen nog steeds pleitten voor helemaal niets doen is dat geen reële optie meer. In het debat werd wel duidelijk dat van de aanvankelijke 7 varianten er nu nog maar een of wellicht twee varianten over zijn: in het noorden langs Hillegom aan de zuidrand door de Oosteinde polder (middenvariant) of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter 2.0-variant). Opvallend daarbij, beide varianten lopen over Hillegoms grondgebied. Daarmee heeft de Statencommissie ruimte gemaakt voor PS om bij definitieve besluitvorming de keuze van de Hillegomse gemeenteraad doorslaggevend te laten zijn. Donderdag 15 februari stelt de gemeenteraad van Hillegom de in te dienen zienswijze vast over het tracé. Maar hoeveel ruimte is er nog voor de gemeenteraad? Immers, woordvoerder Van Kempen van het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens 14 gemeenten waaronder Hillegom, heeft in de Statencommissie het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten al afgewezen en als alternatief het tracé ten noorden langs Hillegom tot aan de N208 (de middenvariant) voorgesteld. De 14 gemeenten tekenen daarbij wel aan dat nut en noodzaak van een eventuele doortrekking tot de N206 eerst heel goed bekeken moet worden. Gedeputeerde Floor Vermeulen vatte aan het eind van de vergadering de nog openstaande vragen samen: waar moet de oversteek over de Ringvaart worden gemaakt, hoe staat met nut en noodzaak voor de eventuele verbinding tussen de N208 en N206, en wat leveren de zienswijzen op voor eventuele aanpassing van de plannen. Hij zegde ook toe alle zienswijzen aan de statenleden te sturen, de kostenberekening voor de overgebleven varianten op een rijtje te zetten, de verkeerscijfers over de Weerlaan te overleggen, het Provinciale fietsbeleid bij deze pannen te betrekken inzicht te geven in de provinciale woningbouwplannen in ZH en NH, en informatie te verstrekken over de effecten op natuur. 4 april vergadert de Statencommissie opnieuw over de plannen. Voorafgaand is een werkbezoek voor statenleden van beide provincies om zich op de hoogte te stellen van de werkelijke situatie in het plangebied met het oog op definitieve besluitvorming in PS in het begin van de zomer.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>