Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Groen Links, Dick van Egmond: 'Duurzaamheid is ons centraal begrip' | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Foto: pr
verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Groen Links, Dick van Egmond: 'Duurzaamheid is ons centraal begrip'

  Politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, interviewt onze politiek correspondent Jos Draijer alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen voor de gemeente Hillegom. Dat zijn er zeven in totaal. Dit eerste interview is met Dick van Egmond, lijsttrekker van Groen Links.

"De NRC net uit de brievenbus gehaald, wacht hij mij op voor een interview.

Van Egmond (62), geboren en getogen Hillegommer, komt uit een bollenkwekersfamilie, getrouwd, vader van drie al uithuizige kinderen.

Zijn grootvader zat ooit voor de ARP (voorloper van het CDA) in de gemeenteraad van Hillegom.

De basisschoolperiode bracht hij door op de BOAZ school. Middelbare schooltijd op de Christelijke HBS Adriaen Pauw te Heemstede.

Studeerde weg- en waterbouw aan de HTS werkte korte tijd bij de Hoogovens in IJmuiden maar werkt al geruime tijd bij de KLM als de ICT-er.

Hobby's: politiek, jazz-muziek beluisteren en een beetje sporten.

In 2014 kwam Van Egmond voor Groen Links in de gemeenteraad.

Nu dus als lijsttrekker voor de periode 2018 – 2022.

Waarom heb je je weer kandidaat gesteld?

"Dat is een optelsom: het raadslidmaatschap wordt een deel van je leven, biedt de mogelijkheid je idealen waar te maken en het is te vroeg om de opgebouwde kennis en ervaring nu al achter me te laten.

Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel een beetje oppassen want qua tijd en zo heeft het raadslidmaatschap behoorlijke impact op je leven."

Vind je het leuk in de Raad?

"Niet altijd leuk, maar wel altijd heel interessant.

Dat heeft er ook mee te maken dat je als partij met één zetel in een raad met negentien zetels niet altijd voor elkaar krijgt wat je graag zou willen.

Opvallende dingen bereiken via moties, daar krijg je niet altijd de gelegenheid voor.

Daarom probeer ik in de discussies de meningsvorming een bepaalde kant op te duwen zodat mijn geluid ook doorklinkt in besluitvorming. Daarom zoek ik de samenwerking en benadruk ik vaker mijn standpunten in de raadsvergaderingen."

Voorbeeld?

"In de laatste raadsvergadering hebben Groen Links, D'66, PvdA en BBH het initiatief genomen voor een motie om, in aansluiting op het collegevoorstel, het budget voor Jeugdhulp veel realistischer te begroten zodat het beter afgestemd is op de werkelijke vraag naar Jeugdhulp en we als gemeente niet steeds halverwege het begrotingsjaar onverwachts tonnen moeten bij betalen.

De hele raad steunde dat."

Is er een gelijk speelveld tussen college B en W en raad?

"Nee, dat is er niet altijdDat heeft ook te maken met het feit dat in een duaal systeem best veel uitvoerende macht bij het college ligt.

Om dat als volksvertegenwoordigers goed te kunnen controleren is veel tijd en informatie nodig.

Daar zouden we, ook de coalitiepartijen, het college best kritischer over kunnen bevragen. In dit verband is onlangs aan het college gevraagd een overzicht te geven van mandaten door de raad aan het college gegeven."

Wat vindt Groen Links van de ambtelijke en een eventuele bestuurlijke fusie Hillegom, Lisse Teylingen?

"Op dit moment nog terughoudend ten aanzien van een bestuurlijke fusie. We zijn pas een jaar onderweg met de ambtelijke fusie.

Laten we eerst even afwachten hoe zich dat ontwikkelt en of dat, naast verbetering van kwaliteit van dienstverlening, ook werkelijk kostenbesparing oplevert. Groen Links vindt het belangrijker dat de lokale democratie met herkenbare gezichten heel dicht bij de burger blijft liggen."

Wat is een belangrijk speerpunt in het Verkiezingsprogramma van Groen Links?

"Duurzaamheid is ons centraal begrip: geen traditionele oplossingen meer voor energievoorziening en mobiliteit. Afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas en niet langer het wegen ongebreideld uitbreiden maar aansluiting zoeken op het lightrail netwerk. Een mix van flexibele vervoervormen dat een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.

Het fietsgebruik stimuleren, dus meer fietspaden en laadpunten voor e-bikes aanleggen."

Wat betekent dat voor het standpunt over de mogelijke tracés voor de Duinpolderweg?

"Dat Groen Links alle onderzochte tracévarianten afwijst, dus ook het huidige, voorlopige voorkeurs-alternatief.

Alleen een variant dat onderdeel uitmaakt van een integraal plan gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem, een lokaal probleem oplost, en zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving, kan op onze steun rekenen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>