Logo dehillegommer.nl
<p>Kaart van Rijnland.</p>

Kaart van Rijnland.

(Foto: pr)

Webinar Oud Lisse over ‘De geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland’

  Historie

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” kondigt een digitale lezing aan door historicus Janneke Groen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland. De lezing vindt plaats op dinsdag 19 oktober vanaf 20.00 uur.

Op 11 oktober 1255 vaardigde graaf Willem II van Holland een oorkonde uit, waarin hij verklaarde dat er geen werkzaamheden verricht zouden worden bij de Spaarndam, de Zijdwinde, de Spaarndammerdijk en de Zwammerdam, zonder toestemming van de heemraden van Spaarndam. Hoewel het niet om een officiële stichtingsakte gaat, wordt dit jaar toch aangehouden als het beginpunt van het hoogheemraadschap van Rijnland. Al meer dan 750 jaar maakt Rijnland de dienst uit qua waterveiligheid in de regio van Wassenaar tot Amsterdam en van Velsen tot Gouda. In de jaren 70 kwam daar de taak voor het handhaven van de waterkwaliteit bij. Niet voor niets bestaat het takenpakket van het waterschap uit het houden van ‘droge voeten en schoon water.’

Archivist
Tijdens dit webinar zal diplomatiek historicus Janneke Groen ingaan op de uitgebreide geschiedenis van Rijnland. Hoe het hoogheemraadschap tot stand kwam, welke taken het kreeg en zich toe-eigende en hoe de organisatie in de loop van de tijd is veranderd. Janneke Groen is afgestudeerd als diplomatiek historicus en werkt sinds kort als archivist bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Op het moment houdt zij zich voornamelijk bezig met het beschrijven van de Rijnlandse kaartencollectie en het doen van geschiedkundig onderzoek in de archieven.

Aanmelden
Dit webinar is te volgen via smartphone, tablet of gewoon de computer. U dient zich wel aan te melden via: oudlisse.nl/evenement/ ; klik op ‘Webinar 19 oktober 2021’ en schrijf in. U ontvangt daarna per e-mail een link waarmee u de lezing kunt volgen. Mocht 19 oktober voor u niet uitkomen, schrijf dan toch in want een opname van het webinar blijft nog een maand beschikbaar.

Meer berichten