Logo dehillegommer.nl
Bloemswaard voor 2014. | Foto: Joost Ruigrok
Bloemswaard voor 2014. | Foto: Joost Ruigrok

Hillegomse Vriendenavond in oase van Garbia

  Historie

Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert tweemaal per jaar een donateursavond met een interessant cultuurhistorisch programma. En niet alleen donateurs van de stichting zijn van harte welkom: iedereen mag komen. De Voorjaars Vriendenavond houden we op vrijdagavond 9 maart en hiervoor strijken we neer in de oase van Garbia. Wees gerust: het wordt geen openlucht-evenement.

De oase van Garbia heet eigenlijk Gheriat el-Garbia (dat 'westelijk dorp' betekent) en ligt in Libië. Deze oase ontleent zijn bekendheid door de aanwezigheid van een Romeins fort, gebouwd aan het eind van de derde eeuw in opdracht van keizer Septimus Severus. Dat fort beheerst de voornaamste bron tussen de nederzettingen van de Garamanten (een Berberstam in de woestijn) en het vruchtbare gebied langs de kust. Het fort maakt deel uit van het indrukwekkende grensverdedigingssysteem in Noord-Afrika dat bekend staat als de Limes Tripolitanus. Maar wat hebben deze oase en fort te maken met Hillegom?

In januari 1961 is een raadsbesluit gepubliceerd van het Hillegomse college van B&W, over de straatnamen van het uitbreidingsplan van de wijk Elsbroek. De namen zijn ontleend aan de Grieks-Romeinse oudheid, waaronder Garbialaan, Faleriolaan, Divonalaan, Ardealaan, en Megaralaan.

Over de betekenissen van de straatnamen in Hillegom heeft Gerard Bijnsdorp in 2011 in eigen beheer een boekje gepubliceerd, getiteld 'De straat(naam) waarin wij wonen – Straatnamen in Hillegom'. Daarin is kort de herkomst van alle Hillegomse straten tot dan toe vermeld. En daarin is bijvoorbeeld te lezen dat de Faleriolaan genoemd is naar een stad nabij Falerone in Micenum (March, Italië). Het boekje is in te zien bij het documentatiecentrum van de Vrienden van Oud Hillegom, tot deze zomer nog in het Maartenshuis aan het Kerkplein 1. Bezoekers zijn van harte welkom op de dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 uur.

De Vrienden zullen op vrijdagavond 9 maart neerstrijken in de oase aan de Garbialaan, en wel in woonzorgcentrum Bloemswaard voor de Voorjaars Vriendenavond. Traditiegetrouw zal na de pauze de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom worden uitgereikt aan een eigenaar van een pand dat historisch verantwoord is onderhouden, of in de historische stijl is teruggebracht. In een driejarig roulerend schema komen verschillende soorten gebouwen aan de orde. Dit jaar zijn er 9 villa's genomineerd voor de oorkonde. Een beschrijving van alle panden staat in de nieuwe 'Hangkouserieën' en op de website van de vrienden onder Historische Erfgoed > Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom.

Voor de pauze kunnen we genieten van een lezing van Martin Bunnik, voor vaste bezoekers van de Vriendenavonden geen onbekende. Deze keer vertelt hij over de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Vriendenavond in Bloemswaard is voor iedereen toegankelijk. De entree bedraagt 5 euro inclusief twee consumpties. De Vriendenavond start om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Meer berichten