Logo dehillegommer.nl

Een Hillegoms familie-kwartiertje uit het café

  Historie

Een kwartiertje naar het café en dan naar huis… Wie kent niet de verhalen van de arbeiders die met hun zojuist uitbetaalde weekloon op zak, even een bezoekje aan het café brachten om het weekeinde in te luiden – om vervolgens laveloos en blut thuis aan te komen?

Café's werden in vroeger tijden soms gerund door echtparen, maar als een der echtgenoten overleed, nam de ander het werk als uitbater over. Er moest tenslotte een gezinsinkomen worden verdiend. Dat gold ook voor Johanna Schrama-Raaphorst (1870-1947): na het overlijden van haar man Jeroen in 1924 stond zij alleen achter de bar van Café het Centrum. Dit café was destijds gevestigd aan Hoofdstraat 73, de locatie die tegenwoordig Upstairs Haarmode huisvest.

Van Johannes Cornelis Schrama, zoon van Jeroen en Johanna Schrama is een kwartierstaat gemaakt door vrijwilligers van de werkgroep Genealogie van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Een kwartierstaat beschrijft de voorouders van de genoemde persoon, dus: twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien bedovergrootouders enzovoort. De persoon van wie de kwartierstaat is opgesteld, is dus een rechtstreekse afstammeling van alle in de kwartierstaat genoemde personen.

Een kwartierstaat is het omgekeerde van een stamboom, die juist alle nakomelingen beschrijft van de persoon van wie de stamboom is opgesteld.

De vrijwilligers van deze Vrienden-werkgroep hebben een groot aantal stambomen en kwartierstaten uitgezocht en gepubliceerd, onder andere in het "Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families". Inmiddels zijn daar aanvullingen op gekomen, want deze actieve werkgroep zit nimmer stil. Een nieuw overzicht van alle documenten die in het bezit zijn van de stichting is nu gepubliceerd op de website van de Vrienden, onder Stichting, Werkgroepen, Genealogie. Daarop staan vermeld welke doop- trouw- en begraafaktes beschikbaar zijn, maar ook een collectie bidprentjes en overzichten van begraafplaatsen. Omdat ieder jaar aktes beschikbaar gesteld worden door onder meer de burgerlijke stand, is er steeds een actuele stand van zaken van de beschikbare documenten in onze Genealogie-database. Bent u nieuwsgierig naar de achtergronden van uw familie? Dan bent u van harte welkom tijdens de Genealogie-inloopavonden. De eerstvolgende data zijn donderdag 25 januari en woensdag 14 februari, vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Johanna Schrama-Raaphorst is beschreven in het boek "25 personen, 25 verhalen" dat de werkgroep Genealogie publiceerde ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Het is een online boek dat gratis te lezen is via de website van de Vrienden. De afgebeelde foto komt uit een van de twee fotoalbums die aan de Vrienden geschonken zijn door de familie Schrama en die veel familiefoto's bevatten van Jeroen en Johanna Schrama.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger en op wwww.dehillegommer.nl. Onder het kopje Publicaties vindt u ook onze online boeken.

Meer berichten