Logo dehillegommer.nl
???????Hangkouserieën nr 74 komt deze week uit.| Vormgeving: Jan Zeilemaker SVvOH
???????Hangkouserieën nr 74 komt deze week uit.| Vormgeving: Jan Zeilemaker SVvOH
Sporen van Vroeger

Vliegensvlugge post per Pelikaan naar Hillegom

  Historie

Verstuurt u nog weleens briefkaarten of ansichtkaarten per post? Wanneer u tegenwoordig een papieren groet verstuurt naar bijvoorbeeld Indonesië, dan is de overeengekomen bezorgtijd zonder spoedlevering 10 tot 12 werkdagen. Daar betaalt u € 1,50 voor – hoewel dat op de postzegel niet meer te zien is, want daar staat tegenwoordig enkel een aanduiding 1 of 2 op. Wellicht is dat om de afzender niet telkens de schrik te bezorgen van de postzegelprijs. Met deze tarieven en bezorgtijden is het niet vreemd dat steeds meer mensen kiezen voor een bericht per email – snel en gratis. Die teruggang in papieren post is onafwendbaar, maar jammer is het wel. Want wie zal zich over pakweg 85 jaar nog verdiepen in een goede wens die vandaag per email wordt verzonden?

In december 1933 werd vanuit Batavia een briefkaart naar Hillegom verstuurd. Nu werden in die tijd wel meer briefkaarten vanuit Nederlands-Indië naar Nederland verstuurd, en andersom. Maar dit was om meerdere redenen een bijzondere verzending. Deze briefkaart werd namelijk naar Nederland gevlogen met de Pelikaan. Dat was niet een familielid van de aloude postduif, maar een door de firma Fokker gebouwd vliegtuig dat vloog in dienst van de KLM. De Pelikaan vestigde een wereldrecord met deze kerstvlucht: 4 dagen en 5 uur! En dat tegen een frankeringstarief van ƒ 0,02.

Het verhaal over deze speciale levering heeft Jan Zeilemaker opgetekend in de nieuwste aflevering van "Hangkouserieën", het donateurstijdschrift van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Deze week komt nummer 74 uit, en het stichtingsbestuur heeft besloten om het tijdschrift blijvend 32 pagina's te laten tellen. Er is iedere aflevering veel te berichten en dat kunnen we niet langer in 28 pagina's kwijt.

Behalve het verhaal over de vliegensvlugge briefkaart bevat het jongste nummer van "Hangkouserieën" onder meer het slot van de tweedelige serie van Wilbert Koops over Sonnevanck. En weet u wat het betekent als iemand met naam en toenaam wordt genoemd? Alphons Maas legt het uit in zijn artikel over geboorteregisters die terugvoeren tot 1811. Die geboorteaktes plus doopaktes zijn overigens door de vrijwilligers van de werkgroep Genealogie in een database ingevoerd en die kan door bezoekers worden ingezien bij de Vrienden.

Ook is er veel VriendenNieuws te vermelden. Zo is tijdens Open Monumentendag formeel de samenwerking bekrachtigd tussen Stichting Vrienden van Oud Hillegom en BOEi over de huisvesting van de Vrienden in Kwekerij Veelzorg. En vindt u verslagen van onze activiteiten gedurende de zomermaanden. Er is dus veel om naar uit te kijken. Op het moment dat deze column verschijnt, worden de ruim 1.100 tijdschriften door de Vrienden-vrijwilligers ingepakt en verzendklaar gemaakt. In Hillegom zullen de bezorgers deze week op pad gaan om de donateurs hun tijdschrift thuis te bezorgen. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de nieuwe "Hangkouserieën"!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger.

Meer berichten