Logo dehillegommer.nl
Honderd columns voor de serie Sporen van vroeger. | Foto: pr
Honderd columns voor de serie Sporen van vroeger. | Foto: pr
Sporen van Vroeger

Van jubileum naar jubileum in Hillegom

  Historie

Er valt veel te gedenken en herdenken in het leven. Dat doen we bij voorkeur door een jubileum te vieren – meestal is dat een veelvoud van 5. Een periode van vijf jaar wordt bij het herdenken van gebeurtenissen een lustrum genoemd, dat zijn oorsprong vindt bij de Romeinen. Een lustrum was oorspronkelijk een zoenoffer, bedoeld om het volk te zuiveren en te binden, waarbij ook een offerdierengroep een rol speelde. Een varken, een schaap en een stier werden hierbij aan de god Mars geofferd. Daarvan is bij de Nederlandse vieringen van lustra gelukkig geen sprake.

In het bedrijfsleven vieren we voornamelijk dienstjubilea van 25 en 40 jaar. Huwelijksjubilea van 12,5 jaar worden ook gevierd, want het koperen huwelijk is immers een periode van 75 maanden. Daarnaast zijn er herdenkingen die we dermate belangrijk vinden, dat zij ieder jaar opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Maar ook bij die herdenkingen geeft een veelvoud van 5 jaren extra glans aan de herdenking. Stichting Vrienden van Oud Hillegom werkt bijvoorbeeld mee aan de lustrum-bevrijdingstentoonstellingen die het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In 2015 was daarvan een mooie expositie in de Kulturele Raad en voor het jaar 2020 is al een aantekening in de agenda gemaakt.

Goed voorbereid op pad

2020 Is ook voor de Vrienden zelf weer een jubileumjaar, want dan bestaat de stichting 30 jaar. Dat is nog bijna 3 jaar weg, maar het is altijd goed om voorbereid op pad te gaan. De herinnering aan het 25-jarig jubileum in 2015 werkt daarbij beslist inspirerend. Onze vrijwilligers zijn daarom dit jaar al gestart met het uitzetten van een tijdlijn waarlangs alle voorbereidende activiteiten gelegd zullen worden. Een jubileumviering vergt immers veel energie in de uitvoering, en feestjes brengen ook kosten met zich mee. Een goede planning is dan essentieel. Er wordt dus al voorzichtig gedroomd, ofschoon het project "Jubileum 2020" pas echt op de rails gezet gaat worden als de verhuizing naar het nieuwe onderkomen op Kwekerij Veelzorg achter de rug is.

De Vrienden hoeven echter niet tot 2020 te wachten op het volgende feestje, want in februari 2018 is nóg een jubileum te vieren, namelijk het 25-jarig jubileum van ons donateurstijdschrift Hangkouserieën. In februari komt nummer 75 uit, en dat wordt een extra dik jubileumnummer waarin een selectie van artikelen uit de voorgaande 25 jaar opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Dat is niet simpelweg een oud artikel afdrukken, maar toetsen op historische juistheid en waar nodig aanvullen met recente informatie, vormgeven in de huidige stijl, en waar beschikbaar voorzien van beeldmateriaal in kleur – de eerste 61 afleveringen werden immers in zwartwit gepubliceerd.

Een ander Vrienden-jubileum betreft de bijdrage van de Vrienden aan deze serie Sporen van vroeger. Want op dit moment leest u de 100ste column van onze hand. Hartelijk dank voor uw aandacht en nog veel toekomstig leesplezier gewenst!

Alle digitale versies van onze column zijn terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger.

Meer berichten