Logo dehillegommer.nl
Sporen van Vroeger

Oud Hillegom: vol van verhalen in woord en beeld

  Historie

Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Dit oude spreekwoord gaat zeker op voor handelsreiziger Hendrik Schilpzand die als bollenreiziger naar Rusland afreisde. Wat hij daar allemaal meemaakte, is goed voor een even spannend als dramatisch verhaal.

In de voorjaarseditie van "Hangkouserieën" staat het tweede deel van het verhaal over de opkomst en ondergang van het bloembollenbedrijf Schilpzand. De reizen naar Rusland gingen per trein vanuit Hillegom. Was Hendrik eenmaal de Russische grens over, dan trok hij door Rusland om zijn klanten te bezoeken.

Normaal gesproken waren deze reizen al niet gemakkelijk en verre van comfortabel. De wagons van de stoomtrein hadden toen nog eenvoudige houten banken en daarnaast moesten de passagiers zelf een kacheltje met hout brandend zien te houden om niet te bevriezen.

De eerste Wereldoorlog speelde Hendrik danig parten. Hij werd zelfs gevangengenomen. De aanklacht tegen Hendrik luidde dat hij werd verdacht van spionage voor Duitsland omdat er meerdere Duitse stempels in zijn paspoort stonden. Door bemiddeling van de consul en de hulp van bekenden is het uiteindelijk gelukt hem vrij te krijgen. Vanaf die tijd echter werd de firma door steeds weer nieuwe tegenslagen getroffen. Die hebben uiteindelijk geleid tot het faillissement van de firma.

Er kan ook veel verhaald worden over thuis. In vroeger tijden werd dat nog wel gedaan door fotokaarten te versturen, met een foto van het eigen woonhuis welteverstaan. Oude kaarten van Hillegomse huizen zijn tegenwoordig zeldzaam, maar onze Piet Maat bezit er vijf; daarover schreef hij een artikel voor deze editie van "Hangkouserieën".

Stichting Vrienden van Oud Hillegoms tijdschrift wordt driemaal per jaar verstuurd aan onze donateurs. We zijn er erg trots op, want het blad staat iedere keer weer helemaal vol met een mix van historische artikelen over Hillegom en natuurlijk met Vrienden-nieuws, nieuws uit onze stichting. Deze week verschijnt het voorjaarsnummer en deze editie staat voller dan ooit; er was zelfs zoveel te melden dat we hebben besloten om dit nummer in plaats van 28 pagina's, 32 pagina's dik te maken.

Zo plaatsen we de beschrijvingen van de tien genomineerde panden voor de 22e uitreiking van de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom, tijdens de Vriendenavond van 10 maart in De Hoeksteen.

Daarnaast zijn er in dit nummer ook nog twee interessante aankondigingen. Ten eerste de publicatie van "Vroeger in Hillegom: Verhalen van de Verhalentafel" dat de oogst van de Verhalentafels uit 2016 presenteert.

Vanaf 11 maart te koop bij The Readshop voor € 11,00 maar tijdens de Vriendenavond voor de vriendenprijs van € 10,00. En als uitmijter van deze column de eerste winnaar van de Frans Out-galerij: Tony Whelan stuurde de winnende foto in van de foto-opdracht "Hillegoms brood: daar zit wat in".

De digitale versie van deze column met o.a. Tony Whelan's foto is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger.

Meer berichten