Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Greenport onderzoekt mogelijkheid windturbines

  Duurzaam & Groen

Greenport Duin- en Bollenstreek zoekt ondernemers in het sierteeltcluster om met kleinschalige windturbines duurzame energie op te wekken.

Een eerste inventarisatie van deelnemers uit de teelt/broeierij, handel en export en logistiek in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen is deze week gestart. Het past bij de ambitie om als sierteeltcluster in 2040 klimaatneutraal te zijn en daarmee de klimaatdoelen van de overheid te ondersteunen. Omdat zonnepanelen al veel worden toegepast, wil de Greenport nu weten wat de mogelijkheden zijn voor kleinschalige windturbines. De Greenport ondersteunt, in samenwerking met Anthos, Bedrijfsleven Bollenstreek, Glastuinbouw NL, KAVB Kring Bloembollenstreek en LTO Noord Duin- en Bollenstreek, ondernemers met een quickscan naar de opbrengst van een windturbine.

Ondernemers uit het sierteeltcluster die willen weten of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel levert voor hun bedrijf, kunnen zich melden via www.ltonoord.nl/windenergie.

Meer berichten