Jazz bij Perdido (foto: Perdido, Facebook)
Jazz bij Perdido (foto: Perdido, Facebook) Foto: Echosposure Fotografie

Vrienden van Oud Hillegom: daar zit muziek in!

Column Sporen van Vroeger

De Hillegomse jazzclub Perdido bestaat inmiddels ruim 25 jaar en maakt ondertussen deel uit van de Hillegomse cultuurgeschiedenis. Binnen Nederland wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen cultuurhistorie en cultuurgeschiedenis. De term cultuurhistorie gebruiken wij voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name onder meer archeologie, bouwhistorie en een variabel aantal andere wetenschappen zoals toponymie of plaatsnaamkunde, het opsporen en verklaren van plaatsnamen, zogeheten toponiemen. Cultuurgeschiedenis is de geschiedenis van de levensstijl (de cultuur) van een samenleving. Daarbinnen vallen diverse vakgebieden zoals de geschiedenis van kunst, literatuur, theater en muziek.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom is een cultuurhistorische organisatie en zet zich in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom en wil het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is. Maar daar houdt de inzet van de Vrienden niet op want in de bijna 33 jaar van hun bestaan hebben vele archiefstukken die onder cultuurgeschiedenis zijn te scharen, hun weg weten te vinden naar Kwekerij Veelzorg waar de hele zolder van het voormalige kantoor van bloembollenfirma Veldhuyzen van Zanten als archiefruimte dient. Hoofd-archivaris Piet van Schie heeft een aantal mooie archiefstraten laten neerzetten die in de Koninklijke Bibliotheek niet zouden misstaan. De Vrienden hebben inmiddels van vele verenigingen en Hillegomse organisaties het archief mogen ontvangen bij het opheffen van de club of niet kunnen beschikken over eigen locatie. Zo heeft de stichting de complete archieven van de Volksbond Hillegom – de voorloper van het FNV – en van het voormalige Sportfondsenbad Hillegom op de zolder staan. En deze week komt daar het archief van Jazzclub Perdido bij. Perdido is namelijk sinds 2020 omgevormd tot een werkgroep binnen Stichting Cultuurbeleving Hillegom, de Kulturele Raad. De doelstelling van Perdido is nog steeds, het promoten van jazzmuziek en dat wordt gedaan door het organiseren van een zestal jazzconcerten per seizoen. Op de foto bij deze column uit 2017 ziet u een deel van Bert’s Swing Express – niet de hele Swing Express paste op de foto maar op de digitale column is het hele podium zichtbaar dat goed gevuld was.

Perdido vindt het een goed moment om het zelfstandige archief van de jazzclub als geheel onder te brengen bij de Vrienden van Oud Hillegom die daar goed voor kunnen zorgen. De formele overdracht van het archief is tijdens de Vriendenavond van vrijdag 10 maart in de Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16. 

Naast de overdracht van het Perdido-archief zal imker Meindert van de Reep van de Imkerij Weerlanerpolder de bezoekers vertellen over de imkerij en zijn honingmagazijn. Na de pauze is de verkiezing van een van de genomineerde markante panden voor de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom. Het vorige markante pand waarvoor de Vrienden-oorkonde is uitgereikt was het complex van Gebroeders Van Zanten aan de 1e Loosterweg. Het programma start om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is 5 euro inclusief consumptie.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Uit de krant