Hillegom '40-‘45” is opnieuw uitgegeven| Foto: SVvOH.
Hillegom '40-‘45” is opnieuw uitgegeven| Foto: SVvOH.

Er is van alles te zien bij Vrienden van Oud Hillegom

Column Sporen van Vroeger

Dat de vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom een nijvere groep vormen is al jarenlang bekend. Soms vinden activiteiten op de achtergrond plaats totdat we schijnbaar ineens, een resultaat presenteren. Tijdens de afgelopen Vriendenavond op 11 november werden de resultaten van maar liefst drie projecten gepresenteerd.

Allereerst is de Beeldbank Objecten gepresenteerd, de eerste beeldbank van de stichting, na jarenlange voorbereiding. Alle objecten uit de Vrienden-schatkamer zijn professioneel gefotografeerd door Harry Prins wat zelfs een compliment opleverde van de oprichters van de museale software Zijper Collectie Beheer Systeem, waarin wij onze beeldbank hebben ondergebracht. De andere vrijwilligers uit de Werkgroep Digitalisering Dini Arendse, Bert Biner, Tineke Elsgeest en Alette Stoutenbeek hebben zorggedragen voor de juiste vermelding van alle objecten in de beeldbank die gratis is in te zien via onze website.

Vervolgens hebben de Vrienden met trots de heruitgave gepresenteerd van het boek “Hillegom ’40-‘45” van Frans Out. Omdat het originele zetsel van het boek uit 1987 niet meer beschikbaar was, heeft Vrienden-vormgever Jan Zeilemaker het complete boek via optische scan gedigitaliseerd. Maar niet alle tekst wordt daarmee 100% foutloos overgenomen. Een hoofdletter O wordt weleens voor het cijfer nul aangezien of andersom, net zoals de kleine letter L voor het cijfer één. Jan is dus met de fijn getande kam door het boek heen gegaan om al die correcties toe te passen. Vervolgens hebben Marca Bultink als redacteur van het originele boek en ikzelf nog het hele boek proefgelezen om ook de laatste puntjes op de i te zetten. Zo was in het jaar 1987 de gewoonte om duizendtallen zonder punt te vermelden en hebben we er nu voor gekozen om de punt wel te vermelden. Een paar overduidelijke taalfoutjes zijn ook gecorrigeerd. Afgezien daarvan is het boek tekstueel ongewijzigd.

De foto op de cover van het boek is overigens een heel speciale. Een deel van de afbeelding is in spiegelbeeld en dat komt omdat Frans Out de foto maakte van het beeld dat in het spionnetje (het spiegeltje buiten het raam) te zien was. We zien dus een deel van het werkelijke uitzicht uit het raam en daarbinnen wat via het spionnetje te zien was. Er staan in het boek in totaal zo’n 170 afbeeldingen en het digitaal opnieuw bewerken van het beeldmateriaal lag in handen van Harry Prins, die daar nog een stief aantal uren aan heeft gewerkt. Het boek is te koop bij The ReadShop Hillegom en bij de Vrienden voor 24,50 euro.

Tenslotte is tijdens de Vriendenavond van 11 november het antwoord gegeven op de vraag “Wie waren de Hillegommers van 1859 en waar woonden zij?” Het jaar 1859 was zo specifiek omdat in dat jaar een volkstelling was gehouden. Een jarenlang onderzoek van Vrienden-vrijwilligers Alphons Maas, Gerard Bijnsdorp en Theo Janson leverde de uitkomst op. 

Er staan twee boeken hierover op onze website: het eerste deel bevat de resultaten van het onderzoek zelf en het tweede deel is een weergave van de presentatie die Alphons hield tijdens de Vriendenavond. Het is beslist geen droge kost en het gratis lezen van deze boeken via Publicaties > Online Publicaties levert verrassende inzichten op in het Hillegom van bijna 163 jaar geleden. We wensen u veel kijkplezier!

De digitale versie van deze column staat ook op: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant