Logo dehillegommer.nl
<p>Voor altijd verloren&nbsp;</p>

Voor altijd verloren 

(Foto: Marca Bultink)

Hillegomse cultuurhistorie: Let op u saeck!

  Column

Na 400 jaar bevat het gedicht van Adriaen Valerius ware woorden: “Nederland, let op u saeck, de tyt en stont is daer”. De eerste regel van het derde couplet luidt “Beschut, beschermt, bewaerd u land” en die waarschuwing kunnen alle Hillegommers ter harte nemen. De cultuurhistorie was in het nabije verleden al vaker het lijdend voorwerp, denk aan het JAVA-pand en de nieuwbouw van een villa aan de Veenenburgerlaan die knaagt aan de beleving van het onafgegraven duin waarover die laan ligt.

Enkele weken geleden werden zomaar ineens, zonder dat daar een vergunning voor was afgegeven, meer dan 20 forse bomen gekapt, die een historisch en landschappelijk geheel vormden op het afgegraven duin bij de 1e Loosterweg 116 en 122-126. Die locatie herbergt namelijk historisch erfgoed. Het is een zeldzaam stukje oerduin in een niet-afgegraven strandwal. Het verloren laten gaan van deze zeldzame plek laat een onherstelbaar beeld achter van onze cultuurgeschiedenis. De initiatiefnemer heeft niet willen wachten tot het moment waarop het hele besluitvormingsproces ter zake is afgerond en heeft terwijl dat verboden was, de genoemde bomen en bosschages gerooid en het oerduintje met de grond gelijk gemaakt. Wie de foto’s ziet, staat het huilen nader dan het lachen.

De gemeente Hillegom heeft verschillende malen laten optekenen dat de cultuurhistorie belangrijk wordt geacht, maar dat blijken keer op keer loze woorden, want zodra iemand een plan heeft waarvoor de cultuurhistorie zou moeten wijken, dan zetten de Hillegomse wethouders de poort wijd open. Handhaven op illegaal gekapte bomen is er natuurlijk al helemaal niet bij, want die bomen krijg je nooit meer terug. Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft mede namens Stichting Vrienden van Oud Hillegom een zienswijze ingediend over het plan aan de 1e Loosterweg, maar houd uw adem maar niet in in afwachting van de goede afloop, want weg is weg.

En nu is er op 23 juni een informatieavond gepland over DunantStaete, het plan voor de bouw van appartementen, huisvesting van de bibliotheek en een passage naar het Henri Dunantplein op de plek van onder andere Bakker Van Maanen en Electro World Schoonderbeek. Hierover heeft de erfgoedcommissie in haar vergadering van december 2020 al opgemerkt dat het gebied is aangewezen als beschermd dorpsgezicht om de schaal en de gebouwen te beschermen. Vooralsnog wordt met de voorgestelde herbouwde panden de kwaliteit van de oorspronkelijke gebouwen niet gehaald. Concluderend adviseerde de commissie om meer aansluiting te zoeken bij de maat, schaal en materialisering van het beschermde dorpsgezicht en behoud van de karakteristieke gevels. Het is afwachten in hoeverre planmakers en vervolgens de gemeente zich daaraan iets gelegen laten liggen, want de argumenten dat het plan dan duurder wordt laten zich raden en de gemeente wil na jaren deze kogel wel door de kerk hebben. Wat vinden de Hillegommers daar eigenlijk van? Want het is al eerder gezegd: politieke leiders worden democratisch gekozen en als je kiest wat je altijd koos, dan krijg je wat je altijd kreeg. Wie een cultuurhistorisch besef heeft, kan ook dat besef omzetten in daden door de Vrienden te steunen als donateur zodat richting de gemeente een signaal wordt afgegeven dat historisch Hillegom velen aan het hart gaat. Voor slechts 8,50 euro zijn Hillegommers al donateur; let u op onze saeck?

De digitale versie van deze column is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties > Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.
Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom / E-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten